Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 20

          ADVANCE   115,30

          LEAVE     BKP

До всіх пристроїв БКП утворюється загальна черга. Перший на черзі транзакт надходить до будь-якого вільного приладу. Коли транзакт входить до блоку ENTER, імітаційна система моделює захоплення B паралельно працюючих каналів БКП. Кількість входів до БКП збільшується на значення операнда B; число зайнятих каналів (місткість БКП) збільшується, а число вільних каналів зменшується на величину операнда B. Коли транзакт входить до блоку LEAVE, інтерпретатор звільнює B пристроїв. Кількість зайнятих каналів зменшується, а вільних каналів – збільшується на величину операнда B.

Якщо ємність якогось БКП не задана, то інтерпретатор привласнить такому БКП ємність, рівну 231 – 1 = 2147483647. Ємність БКП визначається за допомогою блоку STORAGE. Існує два варіанти використання цього блоку. В першому випадку місткість кожного БКП задається окремо. Такий формат має наступний вигляд:

         ім'я БКП      STORAGE      A

Ім’я БКП може бути числовим або символьним. Операнд A визначає місткість БКП. Наприклад, рядок

         SLAN     STORAGE     16

визначає БКП з ім'ям SLAN, та ємністю в 16 обслуговуючих каналів.

Другий варіант дозволяє задати місткість декількох БКП одним рядком. Використовуючи цей варіант, поле імені не використовується. Наприклад, рядок

         STORAGE   S7,12/S3,5/S$LINE,85

задає три БКП: з ім’ям 7 та ємністю 12, 3 з ємністю 5, а LINE з ємністю 85.

2.2.2 Організація розгалужень і циклів потоків транзактів

Блок TEST призначений для пересилання транзактів, що ввійшли в цей блок, до іншого блоку, залежно від виконання деякої умови, що пов’язує два СЧА. Блок має такий формат запису:

        ім'я    TEST     X    A,B,C

Операнди A і B є іменами СЧА, значення яких мають бути порівняні між собою. Оператор X позначає операцію порівняння та задається одним  з позначень: G – "більше ", E – "дорівнює", L – "менше", GE – "більше або дорівнює", NE – "не дорівнює", та LE – "менше або дорівнює". Таким чином, блок TEST перевіряє умову А ≥ В, А ≠ В чи А < В тощо. Операнд С має ім'я мітки для переходу у випадку невиконання умови A [X] B.