Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до  лабораторних  робіт  з  курсу

"Моделювання СИСТЕМ"  для  студентів  напряму

7.091 “Комп'ютерна інженерія”

(денної та заочної форми навчання)

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                       кафедрою ЕОМ

                       протокол №__

                       від __.__.2008 р.

Харків

ХНУРЕ 2008
 ЗМІСТ

Вступ

1.  Моделювання одноканальних систем масового обслуговування та випадкових величин.

Застосування випадкових величин для моделювання часу.

2.  Моделювання багатоканальних пристроїв з перерозподілом потоку заявок.

3.  Моделювання СМО з синхронізацією руху транзактів.

4.  Моделювання складних систем.

Додаток А Система моделювання GPSS World (посібник користувача).

Додаток Б Список стандартних числових атрибутів і сполучень.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.


ВСТУП

Проектувальникам і користувачам обчислювальних систем (ОС) доводиться розв’язувати задачі, пов'язані з оцінкою різних варіантів організації обчислювального процесу в ОС, з пошуком оптимального складу та конфігурації ресурсів обладнання й операційної системи при змінному потоці завдань користувачів. Аналітичні методи подібних розрахунків базуються на досить спрощених математичних моделях і звичайно дозволяють оцінити лише порядок очікуваних результатів. Коли аналітичні методи виявляються малоефективними, найчастіше використовують програмне імітаційне моделювання. Побудова імітаційних моделей ОС вимагає, з одного боку, детального знання їх структури та функціональних особливостей, з іншого боку – наявність адекватних засобів їх відтворення в моделі. Найбільш зручними й ефективними для поставлених цілей є спеціалізовані мови імітаційного моделювання, які надають у розпорядження розробнику моделі широкий вибір засобів опису об'єкта, а також сервісних засобів, що полегшують процеси конструювання моделі та проведення з нею експериментів.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
572 Kb
Скачали:
16