Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 47

Таблиця 7.2 – Матриці переходів  Таблиця 7.3 – Довизначені матриці переходів

Q(t)

ТР-1

ТР-2

ТР-3

Q(t)

ТР-1

ТР-2

ТР-3

-

S

J*K*

RS

-

S

J*K*

RS

 Q(t+1)

R     S

K*   J*

R     S

 Q(t+1)

R     S

K*    J*

R      S

0-0

b1    0

b1    0

b1    0

0-0

0      0

0      1

0      0

0-1

b2    1

b2    0

0     1

0-1

0      1

0      0

0      1

1-0

1      b3

0    b3

1     0

1-0

1      0

0      0

0      0

1-1

0      b4

1    b4

0     b2

1-1

0      0

1      0

0      0