Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 13

2. Кількість кліток у контурі повинна бути цілим ступенем двійки.

3. При проведенні контурів крайні нижні та крайні верхні (крайні ліві та крайні праві) рядки  вважаються сусідніми .

4. Контур повинен включати якомога більше число кліток.

5. Всі одиниці, записані на карті, повинні бути охоплені контурами або ж описані.

Для того, щоб провести мінімізацію у КНФ, необхідно провести контури, що будуть охоплювати нулі; змінні елементарних кон’юнкцій МКНФ беруться із запереченнями. Так, наприклад, для карти Карно, наведеної на рис. 2.1, вираз для МКНФ дорівнює: МКНФ: Y= X1 Ú X2 .

Рисунок 2.1 – Карта Карно двох змінних

Для рис. 2.1:

СДНФ: ,

МДНФ:Y=X1 Ú X2.

Рисунок 2.2 – Карта Карно трьох змінних

Для рис. 2.2:

СДНФ: ,

МДНФ: .

Рисунок 2.3 – Карта Карно чотирьох змінних

Для рис. 2.3:

СДНФ: ,

МДНФ: .

Рисунок 2.4 – Карта Карно чотирьох змінних

Для рис. 2.4

СДНФ: ,

МДНФ: .

Контрольні приклади

1.Мінімізувати БФ чотирьох змінних, що дорівнює констітуенті одиниці на наборах: 0, 2, 4, 8, 12; отримати МДНФ та МКНФ. Карта Карно для БФ чотирьох змінних має наступний вигляд :

Рисунок 2.5 – Карта Карно функції F(x1,x2, x3,x4)

МДНФ   F(x1,x2, x3,x4) = ,