Комплект контрольних завдань з дисципліни "Випадкові процеси"

Страницы работы

31 страница (Word-файл)

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математика


                                                     Перший проректор


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

.......  Смирний М.Ф

.........................   200_ р.


КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНИХ   ЗАВДАНЬ

з дисципліни "Випадкові процеси"

Спеціальність 80202 — прикладна математика Кількість завдань в комплекті   — 30

Рекомендовано до затвердження Радою факультету
(протокол №  ....  від ........ ............. 200_ р.)

Декан факультету ....................................   Крамар М.М.

Луганськ 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики Спеціальність 80202 - прикладна математика

КОНТРОЛЬНЕ  ЗАВДАННЯ    01

з дисципліни "Випадкові процеси"

Теоретична частина

1.  Визначення випадкового процесу (в.п.). Приклади.

2.  Спектральне розкладання стаціонарних в.ф.


Практична частина

Двовимірний  закон  розподілу  випадкової   величини  записується

щільністю:

.

Знайти всі ймовірні характеристики.

                         Завідувач кафедри ........................................................ проф.Грибанов В.М.

                                                                                                           (підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Спеціальність 80202 - прикладна математика

КОНТРОЛЬНЕ   ЗАВДАННЯ    02

з дисципліни «Випадкові процеси»

Теоретична частина

1.  Основні поняття і співвідношення в задачі аналізу тимчасових рядів.

2.  Спектральне представлення лінійних операцій. Лінійний фільтр.

Практична частина

Вв є часткою случаємо такої випадкової функції, у якого відсутня     залежність від часу : й описується показовим законом розподілу, з     ().

Знайти: , , .

                              Завідувач кафедри ........................................................ проф.Грибанов В.М.

                                                                                                             (підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики Спеціальність 80202 - прикладна математика

КОНТРОЛЬНЕ   ЗАВДАННЯ    03

з дисципліни «Випадкові процеси»

Теоретична частина

1.  Критерії випадковості. Екстремальні крапки.

2.  Зргодичний стаціонарний в.п.

Практична частина

Випадковий процес має вид , . — вв, рівномірно розподілена на відрізку . Знайти одномірну функцію і щільність розподілу.


                              Завідувач кафедри ........................................................ проф.Грибанов В.М.

                                                                                                             (підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики Спеціальність 80202 - прикладна математика

КОНТРОЛЬНЕ   ЗАВДАННЯ    04

з дисципліни «Випадкові процеси»

Теоретична частина

0.  Закон розподілу в.п. Ймовірні характеристики в.п.

1.  Нормальні в.п.

Практична частина

Вв задана у виді .  — вв, що підкоряється нормальному закону з параметрами , .   — невипадкова   константа.   Знайти   одномірну   щільність

 і , , .

                              Завідувач кафедри ........................................................ проф.Грибанов В.М.

                                                                                                             (підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики Спеціальність 80202 - прикладна математика

КОНТРОЛЬНЕ   ЗАВДАННЯ    05

з дисципліни «Випадкові процеси»

Теоретична частина

1. Закони розподілу й осередненні характеристики випадкових функцій

(с.ф.).

2. Корелограма.

Практична частина

Випадкова функція  , де  і  —незалежні вв, що підкоряються тому самому нормальному закону розподілу .

Використовуючи властивості математичного чекання і дисперсії обчислити , ,  й одномірну щільність .


                              Завідувач кафедри ........................................................ проф.Грибанов В.М.

                                                                                                             (підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики Спеціальність 80202 - прикладна математика

КОНТРОЛЬНЕ   ЗАВДАННЯ    06

з дисципліни «Випадкові процеси»

Теоретична частина

1.  Загальні властивості законів розподілу с.ф.

2.  Автокореляційна функція.

Практична частина

Задано дві щільності  і  двох випадкових незалежних вв і .

Записати одномірну щільність  процесу , .

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
417 Kb
Скачали:
0