Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 13

Рис. 4.1 Вікно Браузер проекту (Project Browser)

Рис. 4.2 Об’єкти  комп’ютерної мережі

Рис. 4.3. Встановлення зв’язку між комп’ютерною системою та пристроєм Switch

Рис. 4.4. Профіль даних, що спостерігаються

4.5. Завдання лабораторної роботи

1. Розробити проект багатосегментної комп’ютерної мережі, територіально розподіленої поміж двома будівлями та промоделювати роботу цієї комп’ютерної мережі. Кожна з будівель повинна мати два поверхи, на кожному поверсі по дві кімнати. В кожній кімнаті повинно бути до трьох комп’ютерів. В одній з кімнат розмістити два сервера з наступним програмним забезпечення – File server, Email server. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу згідно стандарту 10Base2 з використанням комунікаційних пристроїв HUB. За результатами роботи підготовити звіт.

2. Розробити проект багатосегментної комп’ютерної мережі, територіально розподіленої поміж двома будівлями та промоделювати роботу цієї комп’ютерної мережі. Одна з будівель повинна мати два поверхи, на кожному поверсі по дві кімнати, друга – один поверх з трьома кімнатами. В кожній кімнаті повинно бути до трьох комп’ютерів. В одній з кімнат розмістити два сервера з наступним програмним забезпечення – small office database server, FTP server. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу згідно стандарту 10Base5 з використанням комунікаційних пристроїв HUB. За результатами роботи підготовити звіт.

3. Розробити проект багатосегментної комп’ютерної мережі, територіально розподіленої поміж двома будівлями та промоделювати роботу цієї комп’ютерної мережі. Одна з будівель повинна мати два поверхи, на кожному поверсі по дві кімнати, друга – один поверх з трьома кімнатами. В кожній кімнаті повинно бути до трьох комп’ютерів. В одній з кімнат розмістити два сервера з наступним програмним забезпечення – File server, SQL server. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу згідно стандарту 10BaseF з використанням комунікаційних пристроїв HUB. За результатами роботи підготовити звіт.