Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 15

4.6. Оформлення звіту про роботу

За підсумками  роботи кожен студент групи оформляє  індивідуальний звіт, що включає у свій склад:

-  титульний лист (із указівкою номера і теми роботи, прізвища й ініціалів виконавця, шифру групи);

-  конкретизована мета роботи;

-  короткий перелік досліджуваного матеріалу;

-  хід виконання роботи;

-  узагальнений опис комп’ютерної мережі;

-  отримані  результати  (спроектовану комп’ютерну мережу в вигляді екранних форм, роздрукованих на листі формату A4) ;

-  висновки.

Звіт може бути сформований в електронному виді і представлений викладачеві на  дискеті. 

4.7. Контрольні питання і завдання

1.  Що таке багатосегментні комп’ютерні мережі?   

2.  Чи можливе об’єднання комп’ютерів в мережу на відстанях більше 100 метрів за стандартом 10baseT?

3.  Чи можливе об’єднання комп’ютерів в мережу на відстанях більше 300 метрів в за стандартом 10baseF?

4.  Чи можливе об’єднання комп’ютерів в мережу на відстанях більше 500 метрів за стандартом 10base5?

5.  Чи можливе об’єднання комп’ютерів в мережу на відстанях більше 500 метрів за стандартом 10base2?

6.  Які шляхи збільшення довжини мережі ви знаєте?

7.  З чим пов’язано існування обмежень на довжину сегмента комп’ютерної мережі в різних стандартах Ethernet?

8.  Чому для об’єднання комп’ютерів в мережу краще використовувати пристрій Switch ніж Hub?


Лабораторна робота №5

Тема: Побудова і аналіз роботи бездротових комп’ютерних мереж.

5.1 Мета роботи

Ознайомлення і вивчення принципів розгортання бездротових комп’ютерних  мереж та аналіз їх роботи засобами прикладного програмного забезпечення NetCracker.

5.2 Організація самостійної роботи

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з функціональними можливостями програмного пакету NetCracker..

5.3  Опис лабораторної установки

Лабораторна робота виконується з використанням програмного пакету NetCracker на ЕОМ.