Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 2

4.5. Завдання лабораторної роботи. 19

4.6. Оформлення звіту про роботу. 20

4.7. Контрольні питання і завдання. 20

Лабораторна робота №5. 22

5.1 Мета роботи. 22

5.2 Організація самостійної роботи. 22

5.3  Опис лабораторної установки. 22

5.4 Порядок виконання і методичні вказівки по виконанню роботи. 22

5.5. Завдання лабораторної роботи. 24

5.6. Оформлення звіту про роботу. 24

5.7. Контрольні питання і завдання. 24


ВСТУП

Методичні вказівки призначені для отримання практичних навичок побудови комп’ютерних мереж та оцінювання їх працездатності. Методичні вказівки містять необхідні для виконання лабораторних робіт дані, такі як методику роботи з програмними пакетами, необхідними для виконання робіт, завдання для робіт тощо.

Лабораторні роботи базуються на теоретичному матеріалі лекційних розділів і орієнтовані на формування у студентів знань про існуючі технології комп'ютерних мереж. Лабораторні роботи проводяться в комп'ютерних класах обчислювального центра і лабораторій кафедри.

Для отримання оцінки з кожної лабораторної роботи студент повинен пред’явити звіт про виконання лабораторної роботи, а також відповісти на контрольні питання.


Лабораторна робота №1

Тема:  Моделювання комп’ютерних мереж засобами пакету Microsoft Visio.

1.1 Мета роботи

Ознайомлення і вивчення загальних принципів побудови мереж та отримання практичних навичок проектування комп’ютерних мереж засобами прикладного програмного забезпечення Visio.

1.2.Методичні вказівки по організації самостійної роботи

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з функціональними можливостями програмного пакету MS Visio.

1.3. Опис лабораторної установки

Лабораторна робота виконується з використанням програмного пакету MS Visio на ЕОМ.

1.3.1  Вимоги до ЕОМ:

-  Процесор Pentium 3 або вищий;

-  не менше 64 Мбайт оперативної пам'яті;

-  SVGA-дисплей;

-  Windows NT, 2000, XP