Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 12

- не менше 64 Мбайт оперативної пам'яті;

- SVGA-дисплей;

- Windows NT, 2000, XP

4.4 Порядок виконання і методичні вказівки по виконанню роботи

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні можливості програмного пакету NetCracker для проектування комп’ютерних мереж (КМ) та моделювання їх роботи. З цією метою необхідно дотримуватися наступного алгоритму роботи:

Дія

Процедура виконання

1. Запустіть NetCracker.

2. Створіть новий проект мережі.

Виберіть пункт меню File -> New

3.В вікні Devices виберіть необхідні для виконання завдання лабораторної роботи об’єкти КМ

Дивіться на рис. 4.2. (Об’єкти комп’ютерної мережі).

4. Будівлі, кімнати та подібне візьміть в  вікні  Devices  пункт Building, campuses …

5. Для того, щоб розкрити будівлю, кімнату та подібне для встановлення комп’ютерних систем необхідно виділити будівлю чи інший об’єкт та натиснути праву клавішу “миші” та вибрати Expand.

Інший шлях – через вікно Project Browser, шляхом подвійного натискання на необхідний об’єкт (рис. 4.1)

5. Навігація по об’єктам проекту комп’ютерної мережі здійснюється за допомогою Project Browser (рис. 4.1.)

6. Персональні комп’ютери та сервери візьміть в вікні  Devices (пункти LAN Workstations і LAN Servers відповідно).

7.Обладнайте комп’ютерні системи мережевими платами. Для цього виберіть  в вікні Devices пункт LAN Adapters, а потім з підпункту Ethernet виберіть мережеву плату та перетягніть її на комп’ютерну техніку.

8. Комунікаційні засоби візьміть з вікна Devices (пункти HUB, Switches) і перенесіть до вашого проекту мережі.

9. Комунікаційний засіб Switch від компанії 3Com можна вибрати в вікні  Devices пункт меню Switches, далі підпункт Workgroup, далі Ethernet, далі підпункт 3Com Corp. 

Наприклад, можна вибрати модель SuperStack II Switch 3900

10. Комунікаційний засіб HUB можна вибрати в вікні  Devices пункт меню Hubs, далі підпункт Shared media.

В підпункті Shared media вибираємо один із запропонованих стандартних хабів - Ethernet Hub або FastEthernet Hub.

11. Для встановлення серверного програмного забезпечення необхідно в вікні  Devices вибрати пункт Network and enterprise software, потім Server software

В залежності від варіанту завдання, виберіть необхідний тип серверного програмного забезпечення. Це може бути File Server, email – server або інші.

7. Комп’ютерну техніку об’єднайте в мережу за допомогою інструменту  Link Devices.

Виберіть на панелі інструментів NetCracker  і з’єднайте необхідну комп’ютерну систему (КС) з комунікаційним засобом. При підключені КС на запропонованій Netcracker’ом інформаційній панелі виберіть необхідний спосіб об’єднання та натисніть кнопку Link (рис. 4.3).

8. Для моделювання роботи мережі організуйте передачу даних між комп’ютерними системами, для цього за допомогою інструмента Set Traffic  встановіть трафік, що буде спостерігатися та запустіть модель мережі на виконання за допомогою кнопки   (start) на панелі інструментів NetCrackers. Якщо ви пересвідчилися, що дані між комп’ютерними системами передаються зупиніть модель мережі. Для цього виберіть  панелі інструментів NetCracker .

Для установки трафіку між двома комп’ютерними системами необхідно вибрати інструмент Set Traffic  та виділити необхідні комп’ютерні системи. При цьому вибрати Профіль даних, що будуть спостерігатися, в залежності від завдання (рис. 4.4).

9. Підготуйте звіт по лабораторній роботі.