Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 11

3.6. Оформлення звіту про роботу

За підсумками  роботи кожен студент групи оформляє  індивідуальний звіт, що включає у свій склад:

-  титульний лист (із указівкою номера і теми роботи, прізвища й ініціалів виконавця, шифру групи);

-  конкретизована мета роботи;

-  короткий перелік досліджуваного матеріалу;

-  хід виконання роботи;

-  узагальнений опис комп’ютерної мережі;

-  отримані  результати  (спроектовану комп’ютерну мережу в вигляді екранних форм, роздрукованих на листі формату A4) ;

-  висновки.

Звіт може бути сформований в електронному виді і представлений викладачеві на  дискеті.

3.7. Контрольні питання і завдання

1.  Які ви знаєте стандарти  побудови мереж в архітектурі Ethernet?

2.  В чому сутність Ethernet- архітектури?

3.  Дайте стислу характеристику функціональним можливостям мереж побудованих за стандартом 10BaseT.

4.  Дайте стислу характеристику функціональним можливостям мереж побудованих за стандартом 10Base2.

5.  Дайте стислу характеристику функціональним можливостям мереж побудованих за стандартом 10Base5.

6.  Дайте стислу характеристику функціональним можливостям мереж побудованих за стандартом 10BaseF.

7.  Дайте стислу характеристику функціональним можливостям мереж побудованих за стандартом FastEthernet.


Лабораторна робота №4

Тема: Моделювання роботи комп’ютерної мережі з використанням пакету NetCracker

4.1 Мета роботи

Ознайомлення і вивчення принципів роботи комп’ютерних  мереж та їх моделювання засобами прикладного програмного забезпечення NetCracker.

4.2 Організація самостійної роботи

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з функціональними можливостями програмного пакету NetCracker..

4.3  Опис лабораторної установки

Лабораторна робота виконується з використанням програмного пакету NetCracker на ЕОМ.

4.3.1  Вимоги до ЕОМ:

- Процесор Pentium 3 або вищий;