Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 4

3. Спроектувати комп’ютерну мережу з восьми комп’ютерів та серверу згідно топології «кільце». Два комп’ютера обладнати принтерами, один – сканером. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу з використанням комунікаційного пристрою Switch. Для серверу встановити модем для підключення до комп’ютерної мережі Internet. За результатами роботи підготовити звіт.

4. Спроектувати комп’ютерну мережу з восьми комп’ютерів та серверу згідно топології «зірка». Два комп’ютера обладнати принтерами, один – сканером. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу з використанням комунікаційного пристрою HUB. Для серверу встановити модем для підключення до комп’ютерної мережі Internet. За результатами роботи підготовити звіт.

5. Спроектувати комп’ютерну мережу з семи комп’ютерів та серверу згідно топології «кільце». Два комп’ютера обладнати принтерами, два – сканерами. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу з використанням комунікаційного пристрою Switch. Для серверу встановити модем і телефон для підключення до комп’ютерної мережі Internet. За результатами роботи підготовити звіт.

6. Спроектувати комп’ютерну мережу з шести комп’ютерів та серверу згідно топології «зірка». Два комп’ютера обладнати принтерами, два – сканерами, два – багатофункційними пристроями. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу з використанням комунікаційного пристрою Switch. Для серверу встановити модем і телефон для підключення до комп’ютерної мережі Internet. За результатами роботи підготовити звіт.

7. Спроектувати комп’ютерну мережу з дев’яти  комп’ютерів та серверу згідно топології «зірка». Два комп’ютера обладнати  сканерами і факсом, два – багатофункційними пристроями. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу з використанням комунікаційного пристрою Switch. Для серверу встановити модем і телефон для підключення до комп’ютерної мережі Internet. За результатами роботи підготовити звіт.

1.6. Оформлення звіту про роботу

За підсумками  роботи кожен студент групи оформляє  індивідуальний звіт, що включає у свій склад:

-  титульний лист (із указівкою номера і теми роботи, прізвища й ініціалів виконавця, шифру групи);

-  конкретизована мета роботи;

-  короткий перелік досліджуваного матеріалу;

-  хід виконання роботи;