Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 5

-  узагальнений опис комп’ютерної мережі;

-  отримані  результати  (спроектовану комп’ютерну мережу в вигляді екранних форм, роздрукованих на листі формату A4) ;

-  висновки.

Звіт може бути сформований в електронному виді і представлений викладачеві на  дискеті. 

1.7. Контрольні питання і завдання

1.  Що таке комп’ютерна мережа?

2.  Які топології комп’ютерних мереж вам відомі? Дайте їм стислу характеристику.

3.  Перелічить основні компоненти комп’ютерної мережі?

4.  Дайте коротку характеристику основним компонентам комп’ютерної мережі.

5.  Які середовища передачі даних ви знаєте? Дайте їм стислу характеристику.

6.  Що таке switch?

7.  Що таке hub?

8.  Які комутаційні засоби Ви знаєте? Дайте їм стислу характеристику?

9.  За допомогою якого інструменту Visio комп’ютери об’єднується в комп’ютерну мережу .


Лабораторна робота №2

Тема:  Проектування комп’ютерної мережі в  архітектурі Ethernet засобами програмного пакету MS Visio.

2.1 Мета роботи

Ознайомлення і вивчення принципів проектування мереж в офісних приміщеннях засобами прикладного програмного забезпечення MS Visio.

2.2.Оpганізація самостійної роботи

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з функціональними можливостями програмного пакету Visio.

2.3. Опис лабораторної установки

Лабораторна робота виконується з використанням програмного пакету MS Visio на ЕОМ.

2.3.1  Вимоги до комп'ютера:

-  Процесор Pentium 3 або вищий;

-  не менше 64 Мбайт оперативної пам'яті;

-  SVGA-дисплей;

-  Windows NT, 2000, XP

2.4. Порядок виконання і методичні вказівки по виконанню роботи

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні можливості програмного пакету MS Visio для проектування комп’ютерних мереж в архітектурі Ethernet. В даній роботі необхідно дотримуватися наступного алгоритму:

1.  Запустіть Visio