Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 9

3.3  Опис лабораторної установки

Лабораторна робота виконується з використанням програмного пакету NetCracker на ЕОМ.

3.3.1  Вимоги до ЕОМ:

-  Процесор Pentium 3 або вищий;

-  не менше 64 Мбайт оперативної пам'яті;

-  SVGA-дисплей;

-  Windows NT, 2000, XP

3.4 Порядок виконання і методичні вказівки по виконанню роботи

NetCracker – програмний засіб для проектування та моделювання роботи комп’ютерної мережі. Після того, як комп’ютерна мережа спроектована, може бути проведене автоматичне моделювання її роботи. Засоби які включено до пакету NetCracker, можуть ілюструвати та моделювати мережевий трафік в масштабі часу близькому до реального, що дозволяє провести оцінку працездатності мережі.

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні можливості програмного пакету NetCracker для проектування комп’ютерних мереж (КМ) та моделювання їх роботи. В даній роботі необхідно дотримуватися наступного алгоритму:

Дія

Процедура виконання

1. Запустіть NetCracker.

2. Створіть новий проект мережі.

Виберіть пункт меню File -> New

3.В вікні Devices виберіть необхідні для виконання завдання лабораторної роботи об’єкти КМ

Дивіться на рис. 3.1. (Об’єкти комп’ютерної мережі).

4. Персональні комп’ютери та сервери візьміть в вікні  Devices (пункти LAN Workstations і LAN Servers відповідно).

5.Обладнайте комп’ютерні системи мережевими платами. Для цього виберіть  в вікні Devices пункт LAN Adapters, а потім з підпункту Ethernet виберіть мережеву плату та перетяніть її на комп’ютерну техніку.

6. Комунікаційні засоби візьміть з вікна Devices (пункти HUB, Switches) і перенесіть до вашого проекту мережі.

7. Комунікаційний засіб Switch від компанії 3Com можна вибрати в вікні  Devices пункт меню Switches, далі підпункт Workgroup, далі Ethernet, далі підпункт 3Com Corp. 

Наприклад, можна вибрати модель SuperStack II Switch 3900

8. Комунікаційний засіб HUB можна вибрати в вікні  Devices пункт меню Hubs, далі підпункт Shared media.

В підпункті Shared media вибираємо один із запропонованих стандартних хабів - Ethernet Hub або FastEthernet Hub.

7. Комп’ютерну техніку об’єднайте в мережу відповідно завдання до лабораторної роботи за допомогою інструменту  Link Devices (обов’язково вкажіть тип протоколу).

Виберіть на панелі інструментів NetCracker  і з’єднайте необхідну комп’ютерну систему (КС) з комунікаційним засобом. При підключені КС на запропонованій Netcracker’ом інформаційній панелі виберіть необхідний спосіб об’єднання та натисніть кнопку Link
(рис. 3.2). 

8. Для перевірки роботоспроможності мережі організуйте передачу даних між комп’ютерними системами, для цього за допомогою інструмента Set Traffic  встановіть трафік, що буде спостерігаться та запустіть модель мережі на виконання за допомогою кнопки   (start) на панелі інструментів NetCrackers. Якщо ви пересвідчилися, що дані між комп’ютерними системами передаються зупиніть модель мережі. Для цього виберіть  панелі інструментів NetCracker .

Для установки трафіку між двома комп’ютерними системами необхідно вибрати інструмент Set Traffic  та виділити необхідні комп’ютерні системи. При цьому вибрати Профиль даних, що будуть спостерігатися  - Small Office (рис. 3.3).

9. Підготуйте звіт по лабораторній роботі.