Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 17

Рис. 5.1. Панель регулювання інтенсивності, швидкості передачі пакетів

Рис. 5.2. Допоміжне вікно, де встановлюється, яку статистику ми хочемо відображувати і аналізувати

5.5. Завдання лабораторної роботи

1. Спроектувати і промоделювати діяльність бездротової комп’ютерної мережі з восьми комп’ютерів та серверу. Обладнати комп’ютерну техніку бездротовими мережевими картками. Об’єднати комп’ютерне обладнання в мережу за допомогою Wireless Ethernet Point. Проаналізувати продуктивність мережі шляхом збору статистики поточної роботи пристроїв мережі при різних рівнях завантаження мережі. За результатами роботи підготовити звіт.

5.6. Оформлення звіту про роботу

За підсумками  роботи кожен студент групи оформляє  індивідуальний звіт, що включає у свій склад:

-  титульний лист (із указівкою номера і теми роботи, прізвища й ініціалів виконавця, шифру групи);

-  конкретизована мета роботи;

-  короткий перелік досліджуваного матеріалу;

-  хід виконання роботи;

-  узагальнений опис комп’ютерної мережі;

-  отримані  результати  (спроектовану комп’ютерну мережу в вигляді екранних форм, роздрукованих на листі формату A4) ;

-  висновки.

Звіт може бути сформований в електронному виді і представлений викладачеві на  дискеті. 

5.7. Контрольні питання і завдання

1.  Які бездротові середовища передачі даних Ви знаєте? Дайте їм коротку характеристику.

2.  Яке бездротове середовище даних на ваш погляд найліпше використовувати для побудови бездротових комп’ютерних мереж і чому?

3.  В чому недоліки технології RadioEthernet?

4.  Чому в промислових умовах доцільно використовувати інфрачервоні середовища передачі даних?

5.  В яких випадках доцільно використовувати бездротові комп’ютерні мережі і чому?

6.  В яких випадках недоцільно використовувати бездротові комп’ютерні мережі і чому?