Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 12

Ділимо друге рівняння на  і виключаємо х2 з третього рівняння

Останнє рівняння є тотожністю, його можна відкинути. Одержимо систему

Покладаємо х3 = t. Тоді з другого рівняння

і з першого рівняння

.

Таким чином, загальний розв’язок системи рівнянь має вигляд

   , де t може приймати будь-які числові значення.

Відповідь:  -  будь-яке число.

3.6. Розв’язати систему лінійних рівнянь, наведену у прикладі 1, методом Жордана – Гаусса.

х

у

z

bi

1

 
1

2

2

3

-1

-1

1

-1

-3

-1

3

-1

5

2

0

0

1

3

5

-1

0

3

-1

-6

-7

3

-3

1

2

1

 

0

0

1

5

-1

0

3

-1

-2

-7

3

-1

1

2

0

0

1

1

0

0

0

3

-1

-2

3

1

-1

6

1

1

 
0

0

1

1

0

0

0

-1

-2

1

1

-1

2

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

-2

1

2

-1

2

3

Пояснення до розрахункової таблиці

Обираємо розв’язувальний елемент а31 (розв’язувальний рядок – третій). Елементи стовпця контрольної суми  ( S ) обчислюємо як суму елементів відповідного рядка (наприклад, для першого рядка: 1 + 2 + (-1) + (-3) = -1).

Шляхом елементарних перетворень (множенням елементів розв’язувального рядка на (-1) і додаванням до відповідних елементів першого рядка та множенням елементів розв’язувального рядка на (-2) і додаванням до відповідних елементів другого рядка) обчислимо всі елементи першого та другого рядків, у тому числі і елементи стовпця контрольної суми (розв’язувальний рядок залишається без змін). У результаті виконаних дій одержуємо одиничний вектор у розв’язувальному стовпці. Робимо перевірку правильності розрахунків, порівнюючи суму елементів кожного рядка з відповідним елементом контрольного стовпця.

На другому кроці розв’язувальним елементом може бути обраний будь-який, що не розташований у третьому рядку та першому стовпці, так як на першому кроці розв’язувальним був елемент а31. Обираємо, наприклад, а12 (тепер розв’язувальний рядок – перший). Слід звернути увагу на коефіцієнт при розв’язувальному елементі: він повинен дорівнювати одиниці. Щоб виконати дану умову, необхідно елементи розв’язувального рядка помножити на 1/3, і далі виконувати дії, як і на попередньому кроці. Таким чином, одержимо три одиничних вектори у перших трьох стовпцях розрахункової таблиці. Розв’язок системи знайдемо у  стовпці вільних членів (bі) проти відповідних одиниць ( з першого рядка: у = -2,        з другого рядка: z = 1,     з третього рядка: х = 2).

Відповідь: x = 2, y = -2, z = 1.

3.7. Дослідити систему на сумісність.

Виконаємо елементарні перетворення над розширеною матрицею системи:

.

Визначимо ранг матриці А, розширеної матриці та кількість невідомих системи рівнянь:

r (A) = r (A*) = n = 3

За теоремою Кронекера-Капеллі система визначена і сумісна.

Задачі, рекомендовані до розв’язання на практичних заняттях з розділу 3

1. Розв`язати системи лінійних рівнянь за правилом Крамера, матричним методом, методом Гаусса та Жордана-Гаусса.

1)                       2)

3)                         4)

5)                  6)

7)                   8)

9)                     10)

2. Розв’язати системи лінійних рівнянь методами Гаусса та Жордана- Гаусса:

1)  х1 +  х2 +2х3 +3х4 =  1

  3х1 -  х2 - х3 -2х4 = -4

  2х1 + 3х2 - х3 - х4 = -6

   х1 + 2х2 +3х3 - х4 = -4

2)  х1 + 2х2 +3х3 -2х4 = 6

1 - х2 -2х3 -3х4 = 8

1 +2х23 +2х4   = 4

1 -3х2 +2х34 = -8

3)  х+ 2х2 +3х3 +4х4 =  5

1 +   х2 +2х3 +3х4 =  1

1 + 2х2  + х3 +2х4 =  1

1 + 3х2  +2х3 + х4 = -5

4)   х2  - 3х3 +4х4    = -5

х1 - 2х3  +3х4   = -4

+ 2х2  -5х4   = 12

+ 3х2  -5х3   =  5