Технологічний проект виготовлення емалі ПФ- 266 для підлоги жовто-коричневого кольору, страница 16

Цінні властивості модефікованих  алкідів це їх властивість висихати на повітрі ,як при обичній температурі так і в умовах горячої сушки . Цю властивість мають алкіди  до складу  яких входять жирнокислотні радикали з подвійними зв*язками. Плівки таких смол мають високу  адгезію , еластичність, стійкість до удару , високу атмосферостійкість. Недостатком  їх є невисока твердість і водо-хімстійкість , ці недоліки можна зменьшити якщо в них ввести другі композиційні матеріали.

Модифікація алкідних смол проводиться  щоб придати їм нові властивості ,що сприяє розширеню їх примінення . В якості модефікаторів частіше всього  використовують рослинні 0олії,каніфоль,синтетичні жирні кислоти різних фракцій.

Для одержання модефіцированої маслом смоли необхідно ввести в склад масла функціональну групу , здібну приймати участь в реакції. Виробництво модевіцированих алкідних смол по способу алкоголіза рослиних олій є більш переважним чим жирнокислотний метод,так як непотрібно завчасно розчеплювати олії  для виділення жирних кислот  , що є складною операцією,алкоголіз олії багатоатомних спиртів є одною із основних стадій одержання модмфіцированих алкідів  від щатільності проведення якої залежить дальший процес синтезу смоли і її якості .

Реакція алкоголізу або переетефікації є обратимою і проходить легко і дуже швидко і тільки при високій температурі порядку 240+10С              .

При алкоголізі олії пентаеритритом склад продуктів реакції і схему реакції можна представити таким образом       :

              

       При проведенні алкоголізу з пентоеритритом враховується його висока температура плавлення ,пентоеритрит вводять в підігріту до 180-190С олію Введення пентоеритриту проходить при перемішувані і необхідно слідкувати за тим щоб не було пригорання.

Друга стадія получення алкідних смол методом  алкоголізу: це взаємодія ангідриду з різними компонентами етиретритами.

Реакція одержання кислих ефірів екзотермічна на кожен г/моль фталевого ангідриду виділяється близько 10ккал тепла, однак примірно стільки ж тепла витрачається на нагрів і плавлення фталевого ангідриду, так що сумарний тепловий ефект значно менший. Кислі ефіри частково можуть перетворюватись в середні ефіри по схемі:

Як правило пентофталева смола є більш жирною і розгалуженою. Процес контролюється по зміненню кислотного числа. В наш час алкіди одержують по периферичним схемам. Це пояснюється тим, що промисловість випускає дуже великий асортимент цих алгомерів.

Отвердження алкідів в покриттях може проходити як рахунок подальшої поліконденсації розгалужених олігомерів, так і в наслідку окислювальної полімерізації радикалів ненасичених жирних кислот – модифікаторів. Внесок того чи іншого механізму оприділяється хімічним складом початкових продуктів, а також умовами затвердіння олігомерів. Очевидно, що властивість олігомера до висихання в умовах кімнатної температури оприділяється складом подвійних зв*язків в їх молекулах, що необхідно мати на увазі при складанні рецептури алкідів. Добре затверджуються олігомери, молекули яких мають не меньше 6 – 7 подвійних зв*язків. Це означає, що якщо для модифікованих олігомерів використовують висихаючу олію (льняну), то молекулу достатньо ввести 2 – 3 жирнокислотного залишку.

При модифікації напіввисихаючими оліями необхідно ввести не менше шести жирних залишків.

Властивість до “висихання” в умовах кімнатної температури є перевагою алкідів модифікованих рослинними оліями. Разом з тим, при введенні необмежених жирних кислот, в макромолекулах алкідів знижується світлостійкість за рахунок процесів окислювальної диструкції.

Хімізм процесу затвердіння ПФ смол.

Органорозчинні алкіди, модифіковані оліями, або жирними кислотами, використовуються для виготовлення лаків, емалей, шпатлівок та грунтівок. В якості розчинника використовується уайт спирит. Сухий залишок таких плівкоутворюючих систем складає 50-60 відсотків. В останній час розроблені плівкоутворюючі системи з високим вмістом основної речовини до 75-80%, що дозволяє значно знизити розход органічних розчинників. В залежності від природи алкідів, в лакофарбових матеріалах, на їх основі затверджуються як при кімнатній, так і при підвищеній температурі (80-120С).