Технологічний проект виготовлення емалі ПФ- 266 для підлоги жовто-коричневого кольору, страница 8

Визначаємо маслоємність 1го роду (М1) суміші пигментів седдитивним способом по формулі:

М1 =

М1 = (35 . 15 + 45 . 1 + 50. 4,2 + 14 . 3) : (15 + 1 + 42 + 3) = (525 + 45 + 210 + 42) : 232 = 822 : 232 = 35,4 г/100г.

Визначаємо кількість основи лаку необхідне для змочування 100г пигмента , ззбільшене на 10%.

А = М1 + 0,1 . М1 = 35,4 + 3,54 = 38,94 = 39 (г/100г).

Визначаємо кількість лаку ПФ-053 (54%-ного) , необхідного для змочування 100г пигмента по пропорції:

100 – 54

Х  -- 39

Х = 72,2 г лаку ПФ-053 (54%)

Для диспергування по методу “тощих паст” використовується  лак з концентрацією плівкообразуючого 35%. Тому визначаємо кількість лаку 35% концентрації , необхідного для диспергування пигментів.

100 – 35

Х – 39

Х = 100 . 39 : 35 = 111,4 г лаку ПФ-053 (35%).

Таким чином, щоб отримати лак з концентрацією плівкообразуючого 35% необхідно до лаку  ПФ 053 (54%) додати 111,4 – 72,2 = 39,2г розчинника.

Рецептура “тощої пасти” :

Пигменти                                                                                 100

Лак ПФ-053 (54%)                                                                     72,2

Розчинник                                                                                  39,2

Усього                                                                                        211,4

Або у переліку на 100% і по  компонентам :

Таблиця № 11

Рецептура “тощої пасти”

Компоненти

Кількість % мас

Лак ПФ-053 (54%)

34,1

Охра

31,7

Ч.З.О.

2,10

Ж.З.О.

8,88

Білила цинкові

6,34

Уайт-спирит

18,5

Усього :

101,62

Розрахунок рецептури складання емалі.

По рецептурі  № 1 пигменти складають 23,2 г.

Знаходимо кількість пасти , у якій  міститься 23,2 г пигментів по пропорції :

100 – 42,4

х – 23,2

х = 48,94 (пасти)

По рецептурі №2 – 47,4.

Знайдемо кількість лаку :

100 – 34,1

48,94 – х х = 16,68 лаку (54%)

Згодно рецептури №1 в емалі міститься 69,6 лаку , у “тощій пасті” – 16,68 г лаку, отже до “тощої пасти” необхідно додати 69,6 – 16,68 = 52,92 г лаку.

Виходячи з приведених розрахунків рецептура складання емалі слідуюча :

“Тоща паста”                                                                        48,94

Лак ПФ-053 (54%)                                                                52,92

Оксихім                                                                                    1                                                                                     Сикатив                                                                                    2

Усього :                                                                                  105,06

Або у переліку на 100%:

Таблиця № 12

Найменування компонентів

Кількість у % мас.

“Тоща паста”

46,58

Лак ПФ-053

50,44

Оксихім

1,14

Сикатив

1,9

Усього :

100,06

Складання матеріального балансу на стадіях приготування “тощої пасти” та ії диспергування у бісерному млині.

Розрахунок завантаження у дисольвер.

Об*єм дисольвера 3,2 м3, коефіцієнт заповнення – 0,55, тоді робочий об*єм дисольвера складе :

Vр = 3,2 . 0,55 = 1,76 м3

V1т = (34,1 : 947) + (31,7 : 4600) + (2,10 : 4800) + (6,34 : 5500) + (18,5 : 790) = 0,036 + 0,0069 + 0,0004 + 0,0023 + 0,001 + 0,023 = 0,70 м3

Щільність суспензії складе :

1000 – 0,70 м3

х – 1 м3

х = 1000. 1 : 0,7 = 1428,57 кг/м3

Розраховуєм загрузку у дисольвер по компонентах і  складаємо таблицю матеріального балансу.

Загальна загрузка у дисольвер складе:

1000 – 0,70

х – 1,76

х =  2514,28 кг.

Або по компонентах :

Лак ПФ 053                          100 – 34,1

2514,28 – х х = 34,1 . 2514,28 : 100 = 857,36 кг.

Відповідно :

Таблиця № 13

Лак ПФ-053

857,36

Охра

797,03

Ч.З.О.

52,80

Ж.З.О.

223,27

Білила цинкові

159,41

Уайт-спирит

465,14

Усього :

2555,01