Технологічний проект виготовлення емалі ПФ- 266 для підлоги жовто-коричневого кольору, страница 15

8.1.2 Характеристика пожежонебезпечних властивостей застосованих матеріалів та речовин.

Застосоинивані речовини та матеріали, а також категорія та група вибухонебезпечних сумішей, повинні відповідати ГОСТ 12.1.0011-78* [        

Пальні речовини та матеріали при проведенні процесу не використовувались.

Таб.       –Характеристика пожежонебезпечних речовин

Найменування речовини

Хар-ка пожежної та вибухової небезпеки

Показники пожежно та вибухонебезпеки

Реферат

Пояснювальна записка – 1 сторінка., таблиць – 24, схем – 1, літературних ссилок – 13.

Ключові слова : емаль, лак, пигмент жовтий з/о, пигмент червоний з/о, охра, сикатив, флотореагент, уайт-спирит.

У даному бакалаврському проекті наведено теоретичне обгрунтування цеху у якому виробляється емаль ПФ-266 жовто-коричнева.

Робота включає в себе аналітичний огляд, вибір і обгрунтування технологічного процесу виробництва лакофарбових матеріалів, його апаратурне оформлення, опис технологічної схеми, матеріальні розрахунки виробництва емалі а також  теплові та економічні розрахунки , охорону довкілля та безпечну експлуатацію виробництва.

Перелік джерел інформації.

1.  Індєйкін Є. А., Лейбзон Л. Н., Тагмачьов І. А. Пигментування лакофарбових матеріалів. – Л : “Хімія”, 1986 р.

2. Сорокін М. Ф. , Кочкова З. А., Шоде Л. Т. Хімія і технологія плівкообразуючих речовин – М. “Хімія”, 1989 р.

3. Горловський І. А., Козулін Н. А. Обладнання заводів лакофарбової промисловості. – Л : “Хімія”, 1980 р.

4. Бєлєнький Е. Ф., Рискін І. В. Хімія і технологія пигментів. – Л:”Хімія”, 1977р.

5. Технологічний регламент виробництва емалі ПФ-266 для підлоги жовто-коричневої.

6. Бішеф Д. Н. Методичні вказівки по виконанню економічної частини випускної роботи по бакалаврату. Харків, 2004 р.

7. Закон України “Про охорону праці” ., Київ., 1999 р.

8. СніП 2.04.05-91.Норми проектування. Опалення, вентиляція і кондиціювання  вздуху.-М. “Стройіздат”, 1991 р.

9. СніП 2-4-79. Природньє освітлення. Норми проектування .- М:”Стройіздат” , 1980 р.

10. Правила устрою електроустановок. Енергоатоміздат, 1987 р.

11. ОІТП 24-86  МВС СССР. Загальносоюзні норми технологічного проектування,-М.,1986 р.

12. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги. Введення.01.07.92.

13. Я. Я. Щербина. Основи протипожежної техніки. Вища школа, 1987р.

Алкідними смолами називаються  продукти взаїмної дії багато атомних спиртів з багатоосновними кислотами. Поскільки чаще всього в якості багатоосновних кислот застосовуються ортофталева кислота  (в виді ангідрида),а в якості багатоатомних спиртів – гліцирин або пентоеритрит, то такі смоли  називаються глифталевими  або пентафталевими в залежності від багатоатомного спиру який входить в його склад.

Алкідні смоли бувають модифіцировані і немодифіцировані. Немодифіцировані застосовують в лакофорбовій промисловості  дуже рідко ,в той час як модефіцировані  алкіди є самими поширеними  матеріалами .

Широкому поширенню модефікованих алкідів помагав ряд обставин : доступність і порівнянно мала ціна  сировини  і простота технології получення , високі плівко утворюючі властивості, можливість їх варіровання в широких межах , добра  змішувальність з другими  плівкоутворюючими, що дозволяє  на їх основі різні композиції і ще більше змінювати діапазон  властивостей і області примінення .В теперішній час модифіцировані алкіди використовують в якості основи  для грунтівок і емалей ,вони входять в склад нітроцелюлозних,перхлорвінілових ,мочевино- і меломіноформальдегідних лакофарбових матеріалів і цілого ряду  других композицій.