Технологічний проект виготовлення емалі ПФ- 266 для підлоги жовто-коричневого кольору, страница 10

х = 2468 кг

-оксиХім :

1,14 – 100

х – 5300

х =  60 кг

-сикатив :

1,9 – 100

х – 5300

х = 100

Усього : 5300 кг.

Отримані дані по завантаженню компонентів заносимо у таблицю.

Таблиця № 16

Завантаження  компонентів

Стадії процесу і компоненти

Завант.

Втрати.

вихід

  1. завантаження сировини і напівфабрикатів

лак ПФ-053 (54%)

2672

10

2662

“тоща паста”

2468

11,7

2457

ОксиХім

60

2

58

сикатив

1000

0,3

997

Усього

5300

24

5276

2. переміщення і постановка на “тип”

5276

5

5271

3. Фільтрація

5271

38

5233

4. Фасовка і злив у тару

5233

12

5221

Сума

5276

55

5221

Усього :

5300

79

5221

Розрахуємо втрати сировини по компонентах у розрахунку на одне завантаження змішувача постановки на “тип”. Для цього знаходимо втрати лаку, “тощої пасти”, сикативу, оксиХіма на стадіях постановки на “тип”, фільтрації і фасовки.

-Втрати лаку :

5276 – 2162

55 – х х = 27,8 кг ;

-втрати “тощої пасти “ :

5276 – 2457

55 – х х = 25,6 кг ;

-втрати сткативу :

5276 – 997

55 – х х = 1 кг ;

-втрати оксиХім :

5276 – 58

55 – х х = 0,6 кг.

Усього :    55 кг.

Складаємо отримані втрати з втратами при завантаженні сировини і напівфабрикатів у змішувачі.

Знаходимо загальні втрати :

-лак ПФ-053 -----------------------   10 + 27,8 = 37,8 кг

-“тоща паста” ---------------------- 11,7 + 25,6 = 37,3 кг

-сикатив  ----------------------------  0,3 + 1 = 1,3 кг

-оксиХім ----------------------------   2 + 0,6 = 2,6

Усього --------------------------------  79 кг.

Знаходимо завантаження компонентів у змішувач постановки на “тип” у переліку на вихідну сировину

Завантаження лаку ПФ-053 буде складатися з суми лаку у змішувачі і лаку в “тощій пасті”.

Лак у “тощій пасті” знаходимо із слідуючої пропорції :

1000 кг – 337

2468 – х х = 831,7 кг.

Тоді завантаження лаку складе:         831,7 + 2672 = 3503 кг.

Завантаження охри складе :

1000 – 313,98

2468 – х                         х = 774,9 кг.

Завантаження Ч.З.О. складе :

1000 – 20,08

2468 – х                        х = 49,55

Завантаження Ж.З.О. складе :

1000 – 87,95

2468 – х                     х = 217,06

Завантаження білил цинкових :

1000 – 62,8

2468 – х                          х = 154,9

Завантаження уайт-спириту :

1000 – 183,83

2468 – х                          х = 452,2

На підставі наведених розрахунків складаємо таблицю.

Таблиця № 17.

Зведена таблиця матеріального балансу виробництва емалі ПФ-266.

Компоненти

На завант. Змішувача, кг

На 1 тону умалі, кг

Завант.

втрати

вихід

Завант.

втрати

вихід

Лак ПФ-053

3503

76,5

3426,5

674,2

14,5

659,7

Охра

774,9

16,9

758

149

3,2

145,8

Ч.З.О.

49,55

1,08

48,47

9,54

0,2

9,34

Ж.З.О.

217,06

4,7

212,36

41,78

0,8

40,98

Білила цинк.

154,9

3,38

151,52

29,8

0,6

29,2

Уайт-спирит

452,2

9,9

442,3

87

1,0

86

ОксиХім

60

1,3

58,7

11,55

0,2

11,35

Сикатив

100

2,18

97,82

19,25

0,4

18,85

Всього

5311,6

116

5195,36

1022

21,8

1000.22

Втрати сировини знаходимо по пропорціях.

-лак ПФ-053 :

5311,6 – 3503

116 – х                            х = 76,5 кг.

-охра :

5311,6 – 774,9

116 – х                            х = 16,9 кг.

-Ч.З.О. :

5311,6 – 49,55

116 – х                               х = 1,08 кг

Ж.З.О. :

5311,6 – 217,06