Технологічний проект виготовлення емалі ПФ- 266 для підлоги жовто-коричневого кольору, страница 12

А2 = (Gб + Gc)w2/2, де :

w2 – кутова швидкість обертання мішалки.

w =  2Пr2n – число обертів мішалки у секунду.

(n2 = n1/60 = 750 / 60 = 12,5 об/сек.

Робота підняття суспензії і бісеру на висоту контейнера

А1 = (140/2 . 1570)+140/2 1340,5) 1,36 9,81 10 = 2720,3 дж.

Кинетична енергія яка передається суспензії і бісеру :

А2 =(140/2х 1520 +140/2х1340,5)х(2х3,14х12,5) = 628241,35 дж.

Потужність ,яка витрачується  на диспергування :

Nд = (А1 + А2)хZ/(3,6х106), де

Z – число циклів підйомів завантажень бісеру і суспензії (приймається = числу обертів мішалки).

Nд =(2720,3+628241)х12,5/3,6х106 = 2,28 квт.

Потужність , яка втрачається на тертя підшипників (приймається 15% від Nд)

Nт = 2,28х0,15 = 0,34 квт.

Тепло , яке потрібне на нагрівання суспензії при виготовленні 1т емалі:

Q1 = GcхCcх(t2 – t1)хr0, де :

Gc – вага суспензії  (кількість суспензії, яка необхідна для приготування 1т емалі, кг).

Сс – теплоємність суспензії, кДж/кгхград.

t2 – температура , до якої  нагрівається суспензія (приймається = 450С)

t1 – температура суспензії на вході  (приймається = 200С)

r – час диспергування, (годин)

Q1 = 534,8х1,54х(45-20)х0,8 = 16472 кДж.

Тепло, яке витрачається на нагрів бісеру :

Q2 = GбхСбх(t2-t1)хч, де :

Gб – вага бісеру, кг

Сб – теплоємність бісеру

Q2 = 70 х 0,8 х (45 – 20) х 0,8 = 1120 кДж.

Тепло, яке витрачається на нагрів мішалкою :

Q3 = Gk x Cc x(t2 – t1) x ч, де :

Gк – вага контейнера, кг

Сс – теплоємність сталі

Q3 = 320 х 0,9 х (45 – 20) х 0,8 = 5760 кДж.

Загальна кількість тепла, яке необхідне на диспергування суспензії для однієї тони емалі без обліку втрат в довколишнє середовище.

Q4 = Q1 + Q2 + Q3 = 16472 + 1120 + 5760 = 23352 кДж.

Втрати тепла у довколишнє середовище приймається = 10% від загальної кількості тепла :

Q5 = 23352 х 0,1 = 2335,2 кДж.

Загальна кількість тепла з урахуванням втрат у довколишнє середовище :

Qзаг. = Q4 + Q5 = 23352 + 2335,2 = 25687,2

Кількість тепла,яке перетворюється із електричної енергії двигуна у теплову енергію приймається рівним 80% від установленого на бісерному млині двигуні :

Qт = Nб х 0,8 х 3600 = 30 х 0,8 х 3600 = 86400 кДж.

Кількість води, яка необхідна для охолодження суспензії при приготуванні однієї тони емалі :

Gводи = (Qтеор – Qзаг) / Своди(t2 – t1), де :

Своди – теплоємність води = 4,19 кДж/кг град

t1 – температура води початкова

t2 – температура води кінцева

Gводи = (86400 – 25687,2)/ 4,19х(45 – 20) = 60712,8 / 104,75 = 579,6 кг.

7. Економічна частина.

7.1    Розрахунок вартості матеріальних ресурсів на 1 тону емалі.

Таблиця № 19

Вартість матеріальних ресурсів.

Найменування сировини

Норма витрати

Ціна, гр/кг

Вартість

Лак ПФ-053

674,2

3,8

2561,2

Охра

149

0,5

74,5

Пигмент Ж.З,О.

954

2

19,08

Пигмент Ч.З.О.

41,78

2,15

89,83

Білила цинкові

29,8

3,4

101,32

Уайт-спирит

87

2,4

208,8

ОксиХім

11,55

4

46,2

Сикатив

19,25

3,2

61,6

Усього

1022

3162,53

Ктр приймаємо = 1,05 – 1,15

Sn = 3162,53 . 1,1 = 3478,78

7.2  Розрахунок собівартості 1 тони емалі ПФ-266 жовто-коричневої. Собівартість однієї тони продукції визначається по даним діючого підприємства.

Розрахунок  виконуємо по формулі :

LІ = Sі . 100 / Sn, де :

Lі – доля і – го елементу витрат у собівартості.

Sn -  повна собівартість 1 тони продукту на дійочому підприємстві по величині матеріальних витрат, розрахованих у пункті 1.

Sі  - абсолютне значення і – го елемента витрат.

Витрати на виробництво 1 тони проектованого продукту визначаються  по формулі :

Sn = Sм . 100/Lі, де :

Lі – питома вага матеріальних витрат.

Sі = 84%.

Результати розрахунків оформляються з допомогою  таблиці №           калькуляції собівартості 1 тони продукту.

Таблиця №  20