Технологічний проект виготовлення емалі ПФ- 266 для підлоги жовто-коричневого кольору, страница 13

Статті калькуляції

(елементи витрат)

Структура собівартості

Величина витрат, гр.

1

Сировина та матеріали

84

3478,78

2

Зар. плата  основних  вироб. робочих

0,72

29,81

3

Відчислення на зар. плату

0,33

13,66

4

Інші матеріальні витрати

4,28

177,25

5

Амортизація

1,02

42,24

6

Інші виробничі витрати

2

82,72

7

Виробнича собівартість

-

3824,59

8

Адміністративні витрати

7,45

308,53

9

Витрати на збут

0,2

8,28

10

Усього: собівартість

100%

4141,4

Розраховуємо величину витрат по кожній статті калькуляції проектованого продукту з прийнятою структурою і собівартістю емалі ПФ-266 жовто коричневої.

Sі = Sn . Li/100.

1. Сировина та матеріали          Sі = 4141,4 . 84 / 100 = 3478,78 гр

2 Зар. плата  робочих                 Sі = 4141,4 . 0,72 /100 = 29,81 гр

3.Відрахування на зар. плату      Sі = 4141,4 . 0,33 / 100 = 13,66

4. Інші матеріальні витрати          Sі = 4141,4 . 4,28 / 100 = 177,25

5. Амортизація                                         Sі = 4141,4 . 1,02 / 100 = 42,24 гр

6. Інші виробничі витрати                        Sі = 4141,4 . 2 / 100 = 82,82 гр

7. Адміністративні витрати                       Sі = 4141,4 . 7,45 / 100 = 308,53

8. Витрати на збут                                     Sі = 4141,4 . 0,2 / 100 = 8,28 гр

9. Виробнича собівартість                         Sі = 3824,59 гр.

7.3  Розрахунок відпускної ціни на 1т продукту. Ціна визначається за формулою:

У = Sn (1 + 15 / 100) 1,2 = 5715,13 гр.

7.4  Визначення виторгу від продажу заданого у роботі випуску продукції.

Вр = V . у, де :

V – об*єм виробництва у рік (тон) .     V = 10000 т/р

Вр = 10000 . 5715,13 = 57151300 гр.

7.5  Розрахунок ПДВ одержуваний від продажу продукту.

ПДВ = (Вр . В/100) / (1 + В/100), де :

В – ставка податку на додану вартість

В = 20%.

ПДВ = (57151300 . 20/100) / 1 + 20/100 = 9525220 гр.

7.6  Визначення суми поточних витрат на виробництво річного випуску продукції.

Sт = Sn . V

Sт = 4141,4 . 10000 = 41414000 гр.

7.7  Розрахунок прибутку , яка залишиться у рзпорядженні підприємства :

П = Вр – ПДВ – Sт –НП – ПЛ, де :

НП = (Вр – ПДВ – Sт) . 0,25

ПЛ – інші платежі з прибутку ( 3 – 5%)

НП = (Вр – ПДВ – Sт) . 0,03.... 0,05, звідси :

П =(57151300 – 9525220 – 4141400) . (1 – 0,25 – 0.04) =4410591 гр.

7.8  Визначення ефективності інвестицій  здійснюється з допомогою коефіцієнту ефективності, який розраховується по формулі :

Ке = Вр/(Н + Sт)/(1 + 0,12) = 1, де :

Н – інвестиційні витрати , які  включають у себе виробничі витрати , витрати на придбання обладнання, вартості будинків, споруд тощо.

Кошти на сировину і матеріали , необхідні для пуску процесу виробництва і др. – їх можна прийняти у розмірі 1 – 2,5 млн. гр.

Ке = 57151320/(2000000 + 41414000)/ 1 + 0,12 = 1,4.

Значення Ке = 1,4 > 1 свідчить про ефективність інвестицій у проект виробництва даної емалі ПФ-266 жовто-коричневої.

8. Охорона праці і навколишнього середовища.

Забезпечення безпеки і охорони  здоров,я людини на підприємстві – складна комплексна програма , яка не може розв,язуватись без фундаментальної правової бази . До основних  законодавчих  актів слід віднести закон  України “Про охорону праці”, прийнятий Верховною Радою  України в 1992 році. Після внесення змін в цей закон  в повній редакції був опублікований в жовтні 2002 року.

Основні принципи державної політики в області охорони праці  представлені в статті четвертій діючого закону і  базується на наступному:

-приоретет життя і здоров,я робітників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, повна відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

-підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення повного та  всебічного технічного контролю за станом виробництва, технологій і продукції;