Технологічний проект виготовлення емалі ПФ- 266 для підлоги жовто-коричневого кольору, страница 9

Таблиця № 14

Матеріальний баланс “тощої пасти” у дисольвері бісерного млина.

Стадії процесу та компоненти

Завантажено, кг

Втрати, кг

Вихід, кг

Завантаження сировини у дисольвер

Лак ПФ-053 (54%)

857,36

2,0

855,36

Охра

797,03

3,0

794,03

Ч.З.О,

52,80

0,5

52,3

Ж.З.О.

223,27

2,0

221,27

Білила цинкові

159,41

1,0

158,41

Уайт-спирит

465,14

0,5

464,64

Усього

2555,01

10,0

2546,01

Перемішування у дисольвері і перекачка у змішувач-накопич.

2546,01

2,5

2543,51

Перекачка у бісерний млин

2543,51

2,0

2541,51

Диспергування

2541,51

3,0

2538,51

Усього

2546,01

7,5

2538,51

Таблиця № 15

Завантажувальні норми виробництва “тощої пасти”.

Компонен-ти

На 1е завантаження, кг

На одну тону, кг

Завантаж

Втрати

Вихід

Завант.

Втрати

Вихід

Лак ПФ-053

857,36

5,39

851,97

337,74

3,15

334,59

Охра

797,03

5,22

791,81

313,98

3,05

310,93

Ч.З.О.

52,80

0,65

52,15

20,08

0,38

19,70

Ж.З.О.

223,27

2,62

220,65

87,95

1,53

86,42

Білила цинкові

159,41

1,44

157,97

62,8

0,84

61,96

Уайт-спирит

465,14

1,8

463,34

183,23

1,05

182,18

Усього

2555,01

17,12

2537,89

1005,78

10

995,78

Розрахунок витрат

Розраховуємо втрати 7 кг пасти у дисольвері, змішувачі-накопичувачі і бісерному млині на вихідні компоненти у відповідності з рецептурою “2” “тощої пасти”.

Втрати лака ПФ – 053 :

100 – 34,1

7 – х х = 2,39 кг

Втрати охри :

100 – 31,7

7 – х х = 2,22 кг

Втрати К.Ж.О. :

100 – 2,1

7 – х х = 0,15 кг

Втрати Ж.Ж.О. :

100 -  8,88

7 – х х = 0,62 кг

Втрати білил цинкових :

100 – 6,34

7 – х х = 0,44 кг

Втрати уайт-спириту :

Х = 1,3 кг

Підсумуємо отримані втрати втратами при завантаженні і отримаєм :

-втрати лаку   3 + 2,39 = 5,39

-втрати охри  3 + 2,22 = 5,22

-втрати К.Ж.О.  0,15 + 0,5 = 0,65

-втрати Ж.Ж.О.  0,62 + 2 = 2,62

-втрати білила  0,44 + 1 = 1,44

-втрати уайт-спириту  1,3 + 0,5 = 1,8

Усього втрат   17,12 кг.

Знаходимо завантаження, втрати, і вихід на 1 тону “тощої пасти”

Завантаження лаку :

2538,51 – 857,36

1000 – х х = 337,74 кг

Завантаження охри :

2538,51 – 797,03

1000 – х х = 313,98 кг

Завантаження К.Ж,О. :

2538,51 – 52,80

1000 – х х = 20,8 кг

Завантаження Ж.Ж.О. :

2538,51 – 223,27

1000 – х х = 87,95 кг

Завантаження білил :

2538,51 – 159,41

1000 – х х = 62,8 кг

Завантаження уайт-спириту :

2538,51 – 465,14

1000 – х х = 183,23 кг

Підраховуєм втрати.

-втрати лаку :

17,12 – 5,3

10 - х х = 3,15 кг

-втрати охри         х = 3,05 кг

-втрати Ч.З.О.     х = 0,38 кг

-втрати Ж.З.О.    х = 1,53 кг

-втрати білил цинкових    х = 0,84 кг

-втрати уайт-спириту   х = 1,05 кг усього : 10 кг

Складання емалі.

Для складання емалі вибираємо змішувач ємкістю 6 м3. Коефіцієнт заповнення 0,8.

Робочий об*єм :       Vр = Vn . Р = 6 . 0,8 = 4,8 м3

Виходячи із рецептури складання емалі розраховуємо об*єм, який займає одна тона складових емалі :

-лак                                50,44 : 947 = 0,53

-“тоща паста”                 0,504 : 0,7 = 0,353

-оксиХім                            1,14 : 1050 = 0,01

-сикатив                            1,9 : 870 = 0,01

У = 0,53 + 0,353 + 0,01 + 0,01 = 0,9 м3

Розраховуєм завантаження у змішувач

1000 – 0,9

х – 4,8

х = 5303,3 кг = 5300 кг., або по компонентах :

-лак    :                    

50,44 – 100

х – 5300

х = 2672 кг;

-“тоща паста” :

46,58 – 100

х – 5300