Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 9

13. Розроблення нових конструкцій фрикційних варіаторів підвищеної несучої здатності .

14. Розроблення пристроїв та методів контролю попереднього натягу віток приводних пасів у пасових передачах .

15. Розроблення конструкцій пасових і ланцюгових передач із автоматичним регулюванням натягу віток залежно від корисного навантаження .

16. Аналіз тягової здатності клинопасової передачі з паралельно розміщеними пасами .

17. Аналіз розподілу зусиль у вітках пасової передачі з урахуванням нелінійної залежності деформації паса від навантаження .

18. Розроблення конструкцій шківів для вирівнювання натягу окремих паралельно розміщених пасів у клинопасовій передачі .

19. Кінематична точність пасових передач та шляхи її підвищення .

20. Аналіз та оцінка методів розрахунку на довговічність привідних пасів у пасових передачах .

21. Розроблення нових типів приводних пасів та конструкцій шківів для пасових передач .

22. Аналіз та оцінка тягової здатності приводних пасів у багатошківних пасових передачах .

23. Розроблення конструкцій зубчатих коліс із вирівнюванням розподілу навантаження  вздовж зубців .

24. Конструювання зубчастих передач із зниженим рівнем шуму .

25. Аналіз впливу твердості зубців сталевих зубчастих коліс на малогабаритні показники зубчастої  передачі .

26. Оптимізація конструкцій зубчастих передач за їх масою .

27. Розроблення раціональних схем багатоступінчастих зубчастих передач .

28. Розроблення конструкцій беззазорних реверсивних зубчастих передач .

29. Розроблення способів та пристроїв для контролю якості монтажу зубчастих передач.

30. Розроблення раціональних способів змащування зубчастих та черв’ячних передач .

31. Проектування зубчастих передач із високим передаточним числом і обмеженою кількістю зубчастих коліс .

32. Оптимізація черв’ячної передачі з точки зору максимального ККД .

33. Конструювання черв’ячної передачі з тертям кочення у зчепленні .

34. Розроблення пристроїв для контролю взаємного розміщення черв’яка та черв’ячного колеса в  передачі .

35. Розроблення способів і пристроїв запобігання перегріванню черв’ячної передачі .

36. Оптимальне конструювання валів з їх масою та жорсткістю .

37. Конструювання порожнистих валів для редукторів .

38. Конструювання валів із мінімальною концентрацією напружень .

39. Конструювання частково розвантажених від згину валів редукторів .

40. Конструювання опор валів із контрольованим регулюванням радіально - упорних підшипників .

41. Аналіз та оцінка натягу у посадці підшипників, вплив на довговічність .

42. Техніко-економічна оцінка різних варіантів опор валів на підшипниках кочення .

43. Розроблення способів та пристроїв для діагностики опор валів на підшипниках кочення .

44. Конструктивні шляхи забезпечення рівномірності спрацювання бігових доріжок  підшипників кочення в опорах валів .

45. Розроблення нових конструкцій підшипників ковзання із забезпеченням рідинного тертя .

46. Конструктивні шляхи зменшення витрат мастила у підшипниках ковзання .

47. Розроблення конструкцій муфт із мінімальним радіальним та осьовим навантаженням валів .

48. Розроблення конструкцій муфт для з’єднання валів із значним радіальним або кутовим зміщенням валів .

49. Розроблення нових способів та пристроїв для керування роботою муфт у приводах машин .

50. Розроблення ефективних способів центрування валів складових частин приводів машин .

16.Запитання для підготовки до іспитів із курсу «Деталі машин»

1. Технічні терміни - машина, механізм, ланка, деталь.   Основні вимоги до машин та їх деталей. 

2. Цикли змінних напружень. 

3. Поняття втомленості матеріалу, крива втомленості. 

4. Межа витривалості. Фактори, що впливають на межу витривалості. 

5. Контактова міцність та контактові напруження, формула Герца. 

6. Визначення   контактового   напруження,  що  допускається  для матеріалу зубчастих коліс. 

7. Поняття про  передачі,  класифiкацiя,  кінематичні  та   силові співвідношення. 

8. Класифiкацiя, переваги та недоліки зубчастих передач.