Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 6

7.15. У чому полягає суть проектного розрахунку ? Напишіть формулу для  визначення розрахункового діаметра вала .

7.16. Для чого призначена ескізне компонування?

7.17. Коротко запишіть послідовність виконання ескізного компонування .

7.18. Як здійснюється компонування підшипникового вузла редуктора .

7.19. Напишіть послідовність розрахунку валів на статичну міцність . Що ми приймаємо в якості навантаження на вали ?

7.20. Як здійснюється перевірка валів на втомну міцність?

7.21. Які ви знаєте основні рекомендації щодо конструювання осей та валів ?

7.22. Як вирішити запитання : вал - шестірня чи окрема шестірня на валу ?

8. Підшипники  ковзання

8.1. Що називається підшипником ковзання ? Назвіть галузь  його застосування.

8.2. Намалюйте підшипник кочення . Вкажіть його складові частини . Які є типи підшипників  ковзання?

8.3. Назвіть переваги та недоліки  підшипників ковзання .

8.4. З яких матеріалів виготовляють елементи підшипника ковзання ? Які мастила використовують для змащення підшипників ?

8.5. Який показник характеризує режим роботи підшипника ? Як він визначається?

8.6. Намалюйте графік залежності коефіцієнта тертя від коефіцієнта режиму роботи. Проаналізуйте його .

8.7. Які режими роботи підшипника ковзання ви знаєте ? Який з них найоптимальніший ?

8.8. Зобразіть картину рідинного тертя . Назвіть умови утворення режиму рідинного тертя у підшипниках ковзання .

8.9. Назвіть основні критерії працездатності підшипників ковзання .

8.10. Як здійснюють умовний розрахунок підшипників ковзання ?

8.11. У чому полягає суть розрахунку радіальних підшипників рідинного тертя ? Запишіть розрахункову формулу .

8.12. Що називається коефіцієнтом навантаженості підшипника ? Запишіть формулу для його обчислення . Від яких факторів він залежить ?

8.13. Що таке критична товщина мастила у підшипників ковзання ?

9. Підшипники  кочення

9.1. Що називається підшипником кочення ? Нарисуйте його і покажіть основні складові частини . Позначте на малюнку основні параметри підшипника.

9.2. Назвіть переваги і недоліки підшипників кочення  порівняно з іншими видами опор .

9.3. Дайте повну класифікацію підшипників кочення . За якими ознаками  вони поділяються ? Які типи підшипників кочення вважаються найпрогресивнішими ?

9.4. Як розшифровується умовне позначення підшипників кочення ?

9.5. Розшифруйте підшипники :

9.6. Які є види підшипників кочення ? Нарисуйте їх і коротко охарактеризуйте.

9.7. Як підшипники кочення монтуються на валах і кріпляться у корпусі опори

( покажіть на ескізах ).

9.8. Охарактеризуйте особливості робочого процесу підшипників кочення .

9.9. Які ви знаєте види руйнувань підшипників кочення ? Назвіть критерії їх розрахунку?

9.10. Як визначити осьове навантаження в радіальному та радіально-упорному підшипниках кочення ?

9.11. Як здійснюється підбір підшипників за статичною вантажністю ? Що називається статичною  вантажністю ?

9.12. У чому полягає суть підбору підшипників за динамічною вантажністю ? Що таке базова динамічна вантажність ?

9.13. Як визначається довговічність підшипника ?

9.14. Що називається розрахунковим еквівалентним навантаженням ? За якими формулами визначають розрахункове еквівалентне навантаження для підшипників різних типів ?

9.15. Які існують рекомендації щодо вибору підшипників кочення ?

9.16. Яка  методика розрахунку підшипників кочення ?

10. Різьбові  з’єднання

10.1. Що називається з’єднанням ? Які є види з’єднань ? Що називається різьбовим з’єднанням ?

10.2. Якими бувають різьби ? Дайте їх класифікацію .

10.3. Які особливості метричної різьби ? Якими основними геометричними параметрами вона характеризується ?

10.4. Нарисуйте вихідний контур метричної різьби, позначте його параметри .

10.5. Які переваги має різьба з дрібним кроком ?

10.6. Як розшифровується умовне позначення різьби ?

10.7. Розшифруйте різьбу .

10.8. Що означають цифри на головці болта ?

10.9. Які види різьбових з’єднань ви знаєте ? Зобразіть їх на малюнку і коротко охарактеризуйте .