Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 8

11.14. Які фактори впливають на допустимі напруження для зубчастих з’єднань?

11.15. Зобразіть на ескізі деякі види профільних з’єднань, у чому полягає принцип їх розрахунку .

12. Зварні  з’єднання

12.1. Що таке зварювання ? Які способи зварювання поширені в машинобудуванні ?

12.2. В чому полягають особливості зварних з’єднань ? Які з’єднання називаються зварними ?

12.3. Назвіть переваги та недоліки зварних з’єднань .

12.4. Які ви знаєте види зварних з’єднань, перерахуйте ескізи і коротко їх охарактеризуйте .

12.5. Які є види швів ? Якими величинами характеризуються зварні шви ?

12.6. У чому полягає суть розрахунку на міцність стикового з’єднання ?

12.7. Як здійснюється розрахунок на міцність напускових з’єднань .

12.8. Яким може бути шов у напускових з’єднаннях залежно від розміщення шва щодо лінії дії  сили  F ? Зробіть ескіз .

12.9. Які особливості має розрахунок кутових і флангових швів, несиметрично розміщених відносно дії навантаження .

12.10. Назвіть основні особливості таврових та кутових з’єднань .

12.11. Від яких факторів залежать допустимі напруження для зварних швів ?

12.12. Охарактеризуйте розрахунок на міцність з’єднань, виконаних контактним зварюванням .

13. Пружні  елементи  машин

13.1. У яких випадках використовуються пружини ? Яке призначення пружин ?

13.2. Як класифікуються пружини ? Якими вони бувають ?

13.3. З яких матеріалів виготовляють пружини ?

13.4. Покажіть на ескізі основні геометричні параметри гвинтових циліндричних пружин розтягу та  стиску .

13.5. Обчисліть значення кута підйому витків, d = 4 мм, а індекс пружини С = 7 (для гвинтової циліндричної пружини розтягу).

13.6. За якою умовою міцності визначають діаметр дроту для циліндричних пружин  розтягу та стиску ?

13.7. Що таке жорсткість пружини ? Які параметри гвинтової циліндричної пружини впливають на її жорсткість ?

13.8. Як здійснюється розрахунок гвинтових циліндричних пружин розтягу та стиску з витками  круглого перерізу ? Запишіть основні розрахункові формули .

13.9. Які основні фактори впливають на допустимі напруження в пружинах .

13.10. Напишіть приклади гумометалевих пружних елементів і вкажіть галузь їх застосування .

14. Муфти  приводів

14.1. Що називають муфтами ? Які функції вони виконують ?

14.2. На які 4 класи поділяють муфти ? Дайте їх повну класифікацію .

14.3. Які функції виконують некеровані муфти ? Наведіть приклади основних груп некерованих муфт .

14.4. В яких випадках застосовують керовані муфти ? Наведіть приклади керованих муфт .

14.5. За якими параметрами роботи машини можна здійснювати регулювання роботи самокерованих муфт ?

14.6. Наведіть приклади самокерованих муфт . Які види розрахунків передбачено для них ?

14.7. Яка необхідність застосування комбінованих муфт ?

14.8. Як розшифровується умовне позначення муфт ?

15. Перелік  тем  для творчого  опрацювання

1. Розроблення нових  ефективних способів стопоріння різьбових з’єднань .

2. Розроблення конструкцій різьбових з’єднань із рівномірним навантаженням витків  різьби .

3. Розроблення конструкцій різьбових деталей із зменшеною концентрацією напружень .

4. Уточнення методів розрахунку групових болтових з’єднань .

5. Розроблення ефективних способів контролю затяжки різьбових з’єднань під час виконання складальних робіт .

6. Розроблення способів контролю зміни затяжки різьбових з’єднань під час їх експлуатації .

7. Розроблення конструкцій з’єднань типу “вал - маточина деталі зі зменшеною концентрацією напружень”.

8. Аналіз впливу радіального навантаження на міцність шпонкового з’єднання деталі з валом .

9. Уточнення методів розрахунку на міцність з’єднання деталі з валом із урахуванням виду посадки і  шпонкового з’єднання .

10. Розроблення способів та конструкцій для осьової фіксації деталей на валах .

11. Аналіз розподілу напружень зминання по довжині шпонки у з’єднаннях призматичною шпонкою .

12. Розроблення конструкцій пристроїв для автоматичного регулювання сили притискання котків фрикційних передач залежно від корисного навантаження .