Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти України

Полтавський державний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Контрольні запитання  до вивчення курсу
“Деталі машин”

 для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ

денної та заочної форм навчання

Полтава ПДТУ 1999

Контрольні запитання  до вивчення курсу “Деталі машин” для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ денної та заочної форм навчання/ Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999-20с.

Укладач : А.В. Васильєв, канд. техн. наук

Відповідальний за випуск: заступник завідуючого кафедрою В.У.Устьянцев, канд. техн. наук, доцент

                          Затверджено Радою університету                                                             

Протокол № … від ...  …. 1999 р.

                                                      Науковий редактор       Н.В. Жигилій

                                                                           Коректор      Ю.Ю. Наливайко

Зміст

                                                                                                                     Стор.

1.  Навантаження  елементів  машин………………………………………… 3

2.  Зубчасті  передачі…………………………………………………………. 4

3.  Черв’ячні  передачі ………………………………………………………...6

4.  Фрикційні  передачі ………………………………………………………..8

5.  Пасові  передачі……………………………………………………………..8

6.  Ланцюгова  передача ……………………………………………………...10

7.  Осі  та  вали ………………………………………………………………..11

8.  Підшипники  ковзання …………………………………………………….12

9.  Підшипники  кочення ……………………………………………………..12

10. Різьбові  з’єднання ………………………………………………………..13

11. Шпонкові  з’єднання і  шліцьові …………………………………………14

12. Зварні  з’єднання ………………………………………………………….15

13. Пружні  елементи  машин ………………………………………………..16

14. Муфти  приводів …………………………………………………………..16

15. Перелік  тем  для творчого  опрацювання ………………………………16

16. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”………….18

1.  Навантаження  елементів  машин

1.1. Поняття термінів  "деталь", "машина", "механізм", "вузол", "ланка".

1.2. У чому  полягає зміст понять  “проектування” і “конструювання”.

1.3. Які види конструкторських документів передбачені стандартом ?

1.4. Які основні загальні вимоги до машин і їх елементів ?

1.5. Що таке працездатність машини ? Які критерії її  характеризують.

1.6. Охарактеризуйте розрахунки, які виконуються  під час проектування та  конструювання.

1.7. Які види навантажень діють на окремі елементи машини?

1.8. Охарактеризуйте основні типові режими навантаження різних машин.

1.9. Назвіть основні групи машинобудівних матеріалів.

1.10. Охарактеризуйте основні види термообробки сталі.

1.11. Що таке границя міцності, границя текучості, границя витривалості ?

1.12. Дайте визначення відносного видовження та твердості матеріалу .

1.13. Запишіть умови міцності для простих деформацій ( розтяг - стиск, згин, зріз, кручення ).

1.14. Що таке цикл напружень, коефіцієнт асиметрії циклу ? Які цикли напружень можуть виникати на практиці.

1.15. Зобразити симетричний та віднульовий цикл. Якими параметрами характеризуються цикли? Позначте їх на малюнку і запишіть формули для обчислення основних параметрів.

1.16. Намалюйте криву втомленості матеріалу. Що називається границею витривалості матеріалу?

1.17. Охарактеризуйте основні види тертя .

1.18. Яким закономірностям  підпорядковується сухе тертя ? Запишіть формулу для  визначення сили тертя.

1.19. Що таке спрацювання ? Які види спрацювання розрізняють?

1.20. Механічне спрацювання ( охарактеризуйте ) .

1.21. Намалюйте графік зміни інтенсивності спрацювання та спрацювання в часі .

1.22. Дайте визначення таким поняттям, як " жорсткість ", " вібростійкість ", " теплостійкість " . Які негативні для роботи машини явища виникають при нагріванні  деталей машини ?

1.23. Вкажіть головні шляхи підвищення надійності машин .

1.24. Яку деталь називають технологічною ?

1.25. Як визначаються допустимі контактні напруження ?

1.26. Запишіть формулу Герця для визначення контактних напружень .

1.27. Перерахуйте всі існуючі в техніці приводи механізмів . Укажіть переваги і  недоліки механічного приводу порівняно з іншими .

1.28. Якими чотирма параметрами характеризуються механічний привід? Запишіть формули для їх визначення .

1.29. Що таке редуктор ? Що таке мультиплікатор .

1.30. У чому полягає суть енергокінематичного розрахунку приводу?

1.31. Запишіть основні розрахункові формули для обчислення : потужності, ККД, частини обертання, передаточного числа .

2. Зубчасті  передачі

2.1. Указати на переваги та недоліки зубчастих передач порівняно з іншими передачами .

2.2. Дайте класифікацію зубчастих передач, за якими ознаками вони класифікуються.

2.3. Чим забезпечується постійне передаточне число зубчатої передачі  ?

2.4. Зобразити робочий профіль зубчастого зчеплення і показати його основні параметри.

2.5. Що забезпечує широке використання зубчастих передач з евольвентним  зчепленням?

2.6. Що таке полюс зачеплення, лінія зачеплення та кут зачеплення  ?

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Детали машин
Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
147 Kb
Скачали:
0