Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 5

5.29. Який зв’язок існує між силою натягу паса та корисним навантаженням і попереднім натягом паса?

5.30. Чому у пасових передачах обмежують відношення діаметра меншого шківа до товщини паса ?

5.31. Як впливає кут обхвату пасом шківа на тягову здатність паса ? Чому у клинопасових передачах допускають менші кути обхвату, ніж у плоскопасових передачах ?

5.32. Назвіть особливості зубчасто - пасових передач, основні параметри передачі. Вкажіть переваги і  недоліки зубчасто - пасових передач порівняно із звичайними пасовими передачами .

5.33. Зобразіть схему клинопасового варіатора, поясніть принцип його дії, запишіть діапазон його регулювання .

6. Ланцюгові  передачі

6.1. З яких елементів складається ланцюгова передача ? Де застосовуються ланцюгові передачі?

6.2. Назвіть основні переваги та недоліки ланцюгових передач порівняно з іншими механічними передачами .

6.3. Дайте повну класифікацію ланцюгових передач .

6.4. Які ланцюги застосовують у машинобудуванні ? Які ланцюги називають приводними, якими  вони бувають за конструкцією?

6.5. Намалюйте основні види приводних ланцюгів, позначте їх параметри . З яких матеріалів виготовляють елементи цих ланцюгів ?

6.6. Намалюйте зірочку ланцюгової передачі . Вкажіть її основні параметри, запишіть формули для їх визначення .

6.7. Що ми відносимо до основних розрахункових параметрів ланцюгових передач ?

6.8. Як визначити середню швидкість ланцюга та передаточне число ланцюгової передачі ?

6.9. Що називають основним параметром ланцюгової передачі ? Запишіть формулу для його визначення .

6.10. Які зусилля виникають у вітках пасової передачі ? Як їх можна визначити ?

6.11. Які причини зумовлюють вихід з ладу ланцюгових передач ?

6.12. Які існують натяжні пристрої ? Назвіть способи натяжки ланцюгів .

6.13. Від чого залежать умови змащування ланцюгів ? Як здійснюється змащування .

6.14. Які види розрахунків передбачені для ланцюгової передачі ?

6.15. Як здійснюється розрахунок шарнірів ланцюга на стійкість проти спрацювання ?

6.16. Як можна визначити допустимий тиск у шарнірах ланцюга?

6.17. Чому обмежують кутову швидкість меншої зірочки залежно від кількості зубців та кроку ланцюга ?

6.18. Чому доцільно використовувати ланцюги з меншим кроком ? Яким чином можна зменшити крок ланцюга у передачі із заданим навантаженням?

6.19. Чому рекомендується вибирати непарні числа зубців зірочок у передачах із роликовими ланцюгами ?

6.20. Яка мета розрахунку ланцюга на міцність за максимальним навантаженням?

6.21. За якою формулою визначається міжосьова відстань ланцюгової

передачі?

7. Осі  та  вали

7.1. Що таке вісь і що таке вал ? Яка між ними різниця ? З якою метою використовуються осі та вали?

7.2. Які ви знаєте конструкції осей та валів ? Якою може бути форма поперечного перерізу вала ? За якими ознаками класифікують вали ?

7.3. Що називають цапфами, шийками, шипами вала ?

7.4. З якою метою роблять гантелі на валах ? Якими вони бувають ?

7.5. Якими способами можуть виконуватися перехідні ділянки валів між двома ступенями різних  діаметрів? У яких випадках обирають той чи інший спосіб ?

7.6. Назвіть причини, які викликають зміну втомленої міцності .

7.7. З яких матеріалів виготовляють осі та вали ? Які види термообробки застосовують для осей та валів ?

7.8. У чому полягає різниця в розрахунках осей, що обертаються, і нерухомих ?

7.9. У чому полягає суть розрахунку валів на статичну міцність ? Запишіть основні розрахункові  формули .

7.10. У чому полягає суть розрахунку валів на втомну міцність ? Запишіть основні розрахункові формули .

7.11. Якими параметрами характеризується ступінь жорсткості вала ? Запишіть умови  достатньої жорсткості . Як ведеться розрахунок валів на жорсткість ?

7.12. Що називають критичною швидкістю обертання вала ? Як записується умова запобігання поперечним коливанням вала ?

7.13. Що називають явищем самоцентрування ? Від яких факторів залежить критична кутова швидкість вала ?

7.14. Подайте деякі схеми навантаження осей та валів . Які основні критерії розрахунків осей і валів ?