Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 7

10.10. Які є конструкції гвинтів та гайок ?

10.11. Нарисуйте всі відомі вам способи стопоріння різьбових з’єднань .

10.12. Проведіть дослідження тертя в трикутному та прямокутному профілях різьби.

10.13. Назвіть основні форми кріпильних деталей . Коли вони використовуються?

10.14. Як визначити ККД гвинтової передачі ? Якими способами можна підвищити ККД?

10.15. Які матеріали застосовуються для виготовлення кріпильних різьбових деталей?

10.16. Запишіть та проаналізуйте вирази для визначення моментів сил тертя в різьбі та на торці гайки .

10.17. Нарисуйте епюру розподілу навантаження між витками різьби . Проаналізуйте її, зробіть висновки .

10.18. Як проводиться розрахунок витків різьби на міцність ? Яка глибина загвинчування сталевих гвинтів у сталеві та чавунні деталі ?

10.19. Назвіть два фактори, які характеризують надійність з’єднання . Що вони собою являють ?

10.20. Які є способи навантаження різьбових з’єднань ? За якими умовами міцності розраховують діаметри болтів для цих випадків навантаження?

10.21. Як виконується розрахунок на міцність з’єднання, в якому болт не затягнутий і навантажений тільки зовнішньою осьовою силою ?

10.22. Як здійснюється розрахунок на міцність з’єднання, в якому болт затягнутий і  не навантажений осьовою силою ?

10.22. Як розраховується болтове з’єднання деталей, навантажених силами зсуву, якщо болт установлений із зазором ?

10.23. Як розраховується на міцність болтове з’єднання деталей, навантажених силами зсуву, якщо болт установлений без зазору ?

10.24. Як розраховується на міцність болтове з’єднання, в якому болт затягнутий, а з’єднання навантажене постійною силою ?

10.25. Що показує діаграма сумісних деформацій болта та деталей з’єднання ? Як можна визначити зовнішню силу, що діє на з’єднання, силу навантаження болта та силу стиску деталей .

10.26. Запишіть формулу для визначення коефіцієнта зовнішнього навантаження. Запишіть умову розгерметизації та умову попередньої затяжки .

10.27. Як визначити поступливість ? Якими способами можна її збільшити ?

10.28. Як здійснюється розрахунок болтів при дії змінного навантаження ?

10.29. Як можна підвищити втомну міцність болта ?

10.30. Охарактеризуйте хід розрахунку групового болтового з’єднання, якщо навантаження з’єднань  - довільне .

10.31. Запишіть вираз для розрахункової сили на болт у разі навантаження з’єднань зовнішньою осьовою силою .

10.32. Як впливає жорсткість болта і деталей з’єднання на розрахункову силу та болт .

10.33. Чому при змінних зовнішніх навантаженнях з’єднання доцільно використовувати болти малої жорсткості ?

10.34. Чому для болтів малих діаметрів рекомендуються більші коефіцієнти запасу міцності ?

11. Шпонкові  з’єднання і  шліцові

11.1. Що називають шпонкою ? Назвіть переваги та недоліки шпонкових з’єднань.

11.2. Які шпонкові з’єднання називаються ненапруженими ? За допомогою яких шпонок вони здійснюються ? Покажіть на малюнку параметри цих шпонок .

11.3. Які шпонкові з’єднання називаються напруженими ? За допомогою яких шпонок вони здійснюються ? ( нарисуйте ескізи) .

11.4. Вкажіть переваги, недоліки кожної шпонки - призматичної, тангенційної, сегментної, фрикційної, клинової, циліндричної .

11.5. Як виконують розрахунок ненапружених шпонкових з’єднань ? Запишіть основні формули .

11.6. Як здійснюється розрахунок напружених шпонкових з’єднань ? Запишіть основні розрахункові формули .

11.7. За якою умовою міцності розраховуються шпонкові з’єднання .

11.8. Які фактори впливають на допустимі напруження  зминання для шпонкових з’єднань ?

11.9. Які особливості основних типів зубчастих з’єднань .

11.10. Назвіть переваги зубчастих з’єднань над шпонковими .

11.11. Яке може бути центрування прямобічних  шліцевих з’єднань ? Коротко охарактеризуйте кожен метод центрування .

11.12. Назвіть основні критерії працездатності зубчастих з’єднань .

11.13. Запишіть та проаналізуйте умову міцності на зминання зубчастого з’єднання, яке передає тільки обертовий момент .