Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 10

9. Теорія зубчастого зчеплення. 

10. Геометричні  параметри  зубчастого  циліндричного зчеплення. Вихідний контур. 

11. Підрізання  зубців  зубчастих  циліндричних  коліс.  Зміщення профілю зуба. 

12. Матеріал  зубчастих  коліс,  способи виготовлення та точність     виготовлення. 

13. Сили у зчепленні косозубих зубчастих циліндричних колес. Еквівалентне колесо. 

14. Види руйнувань зубців зубчастих коліс. 

15. Розрахунок зубчастих циліндричних коліс.  Способи  досягнення     оптимальних значень контактових і згинаючих напружень. 

16. Геометричні  параметри   зубчастого   конічного   зчеплення.   Еквівалентне колесо. 

17. Сили у зчепленні прямозубих конічних коліс. 

18. Класифiкацiя, переваги і недоліки черв'ячних передач. 

19. Геометричні   параметри,   особливості    робочого    процесу  черв'ячних передач, ККД. 

20. Сили у зчепленні черв'ячної передачі.  Матеріали  черв'ячної  пари. 

21. Критерій працездатності черв'ячної передачі. Тепловий розрахунок    черв'ячного редуктора. 

22. Переваги і недоліки фрикційних передач. Кінематичний та  силовий розрахунок фрикційних передач. 

23. Буксування,  пружне та  геометричне  ковзання  у  фрикційних передачах. 

24. Критерій працездатності та розрахунок фрикційних передач. 

25. Класифiкацiя, переваги і недоліки пасових передач. Причини, що обмежують швидкохідність пасових передач. 

26. Матеріали і конструкцiя пасів. Переваги плоских та  клинових пасів. 

27. Геометричні залежності пасових передач. 

28. Сили натягу у гілках паса пасових передач. 

29. Ковзання паса та передавальне число пасових передач. 

30. Тягова здатність, коефіцієнт тяги і ККД пасових передач. 

31. Класифiкацiя, переваги і недоліки ланцюгових передач. Зірочки ланцюгових передач. 

32. Сили  у  гілках  ланцюга.  Критерій працездатності ланцюгової передачі. 

33. Класифiкацiя, елементи конструкцiї та матеріал валів. Розрахунок валів на статичну міцність. 

34. Розрахунок валів на опір втомленості. 

35. Розрахунок валів на жорсткість (кут нахилу,  прогин осі, кут закручування). Розрахунок валів на коливання. 

36. Переваги і недоліки підшипників ковзання.  Графік залежності    коефіцієнта   тертя   від   характеру  режиму  роботи.  Епюра     розподілу гідродинамічного тиску. 

37. Розрахунок підшипників ковзання з напівсухим і напіврідінним     тертям. Pозрахунок підшипників ковзання з рідинним тертям. 

38. Класифiкацiя, переваги і недоліки підшипників кочення. Типи  підшипників кочення. 

39. Умовні  позначення підшипників кочення.  Особливості робочого     процесу підшипників кочення. 

40. Основи розрахунку на довговічність підшипників кочення. 

41. Добір підшипників кочення. Результуюче осьове навантаження у     радіально- упорних підшипниках. 

42. Класифiкацiя різьб.  Різьби кріпильні, кріпильно-ущільнювальні, різьби для передачі руху. 

43. Параметри метричної різьби,  приведений  коефіцієнт  тертя  у різьбі, легкість складання різьбового з'єднання. 

44. Умова самогальмування у різьбовому з'єднанні. Стопоріння різьбових з'єднань. 

45. Види руйнувань різьбових з'єднань.  Розподіл навантаження по витках гайки. 

46. Розрахунок на міцність болтового з'єднання, навантаженого:

- тільки зовнішньою силою, що розтягує;

-  осьовою силою. 

47. Умова затягування болтового з'єднання, навантаженого зовнішнім навантаженням, що розтягує. 

48. Розрахунок на міцність болтового з'єднання, встановленого:

- із зазором;

- без зазору .

49. Розрахунок на міцність болтового з'єднання при дії  змінних навантажень. 

50. Способи  захисту  різьбового  з'єднання   при   дії   змінних  навантажень. 

51. Напружені та ненапружені шпоночні з'єднання. Розрахунок на зминання та зріз призматичних шпонок. 

52. Розрахунок на зминання клинових шпонок. 

53. Шлицьові (зубчасті) з'єднання, розрахунок на міцність 

54. Переваги та недоліки зварних з'єднань. Види зварних з'єднань.  Розрахунок зварних з'єднань.