Контрольні запитання до вивчення курсу “Деталі машин”. Запитання для підготовки до іспитів з курсу “Деталі машин”, страница 3

2.48. Що є головним параметром конічної передачі ? Запишіть формулу.

2.49. Заміна конічної зубчастої передачі еквівалентною прямозубою циліндричною .

2.50. Намалюйте зусилля, які виникають на зубці конічних зубчастих коліс .

2.51. Напишіть формули для обчислення колової, осьової, радіальної сил, які діють у конічному зачепленні .

2.52. Запишіть розрахункові формули при розрахунку зубців на втому при згині  та на міцність при згині максимальним навантаженням .

2.53. В чому полягає суть проектного розрахунку конічної зубчастої передачі ?  Запишіть розрахункову формулу .

2.54. Назвіть 4 основних розрахунки на міцність конічних передач .

2.55. Які особливості конічних зубчастих передач з непрямим зубом ?

2.56. Назвіть головні особливості передач із зчепленням Новікова .

2.57. Де застосовуються зубчасті передачі .

2.58. Які є конструкції зубчастих коліс, які з них використовуються найбільш широко ?

3. Черв’ячні  передачі

3.1. У чому полягають особливості черв’ячних передач?

3.2. Перерахуйте переваги і недоліки черв’ячних передач порівняно з іншими  передачами .

3.3. Вкажіть галузь застосування черв’ячних передач .

3.4. За якими ознаками класифікують черв’ячні передачі ?

3.5. Що таке черв’як? Якими вони бувають?

3.6. Як визначити коефіцієнт діаметра черв’яка ? Для чого було введене це поняття ?

3.7. Що таке осьовий крок витків  і що таке хід гвинтової лінії витка?

3.8. Що називається модулем, які модулі існують для черв’яка і для колеса? Для чого значення модуля стандартизується ?            

3.9. Покажіть на малюнку основні параметри черв’яка . Як визначити ділильний кут підйому черв’яка ?

3.10. За якими формулами визначаються розміри елементів витків згідно з параметрами стандартного початкового черв’яка ?

3.11. Які особливості геометрії черв’ячного колеса ? Намалюйте черв’ячне колесо  і позначте його основні параметри .

3.12. Напишіть формули для визначення розмірів вінця черв’ячного колеса .

3.13. Напишіть формули для визначення міжосьової відстані для черв’ячних передач із зміщенням і без зміщення .

3.14. Як визначити швидкість ковзання витків черв’яка по зубцях колеса ? За якою формулою можна  вирахувати передаткове число передачі ?

3.15. Назвіть особливості робочого процесу черв’ячної передачі,

3.16. На що витрачається енергія при роботі черв’ячної передачі ? Напишіть формули для визначення  ККД передачі .

3.17. З якою метою виготовляють черв’ячні передачі з зміцненням ?

3.18. З яких матеріалів виготовляють елементи черв’ячної передачі ? Які рекомендації існують щодо вибору матеріалу для вінця черв’ячного колеса?

3.19. Які бувають конструкції черв’яків і коліс ?

3.20. Які розрахунки виконують для черв’ячних передач ? Які з них мають найбільше значення ?

3.21. Які сили виникають у зчепленні при роботі черв’ячної передачі ? Напишіть формули для їх обчислення .

3.22. Намалюйте черв’ячну передачу і покажіть направлення всіх сил, які діють  в зчепленні .

3.23. Що є критерієм міцності в розрахунку черв’ячних передач ?

3.24. Як здійснюється розрахунок активних поверхонь зубців на контактну втому?

3.25. У чому особливості розрахунку зубців черв’ячного колеса на згин ?

3.26. У чому полягає суть розрахунку черв’яка на жорсткість ? Напишіть основні  розрахункові формули для визначення прогину, осьового моменту інерції

3.27. Чому для черв’ячних передач передбачено тепловий розрахунок ? У чому полягає суть цього розрахунку ?

3.28. Запишіть формулу для визначення температури мастила при усталеному режимі роботи черв’ячної передачі.

3.29. Що таке коефіцієнт теплопередачі ? Перечисліть способи підвищення його значення .

3.30. Чому рівне значення допустимої температури мастила ? Що необхідно  зробити, якщо при  тепловому розрахунку отримали температуру мастила більшу,  ніж її допустиме значення.

3.31. Чим відрізняється глобоїдна черв’ячна передача від циліндричної ?

3.32. Назвіть переваги і недоліки глобоїдної черв’ячної передачі . Чому глобоїдна  передача має більшу несучу здатність ?