Пасивні компоненти електронної техніки, страница 7

Ємність: 47 нФ ± 10%

Ємність: 10 пФ

Ємність: 33 пФ ± 10%

Ємність: 15 нФ ± 25%

Ємність: 4,7 мкФ ± 20%

Напруга: 400 В

Ємність: 270 пФ ± 20%

Напруга: 20/25 В

Ємність: 10 нФ ± 5%

Напруга: 40 В

Ємність: 1,8 пФ ± 0,25 пФ

Напруга: 16 В

Ємність: 300 мкФ

Напруга: 20 В

Ємність: 500 нФ

Ємність: 2,7 мкФ ± 5%

Ємність: 270 нФ ± 20%

ТКЄ: -210 ppm/ºC

Ємність: 220 пФ ± 5%

Ємність: 4,7 мкФ

Напруга: 10 В

Ємність: 16,2 нФ ± 10%

Напруга: 20 В

1.2.2. Основні електричні параметри і характеристики конденсаторів

Номінальна ємність

Номінальна ємність – ємність, значення якої позначено на конденсаторі або вказано в нормативно-технічній документації і є основою для відліку допустимого відхилення.

Номінальні значення ємностей конденсаторів стандартизовані, аналогічно резисторам, рядами чисел: Е3, Е6, Е12, Е24, Е96, Е192, цифра в позначені яких вказує на кількість номінальних значень в кожному десятковому інтервалі.

Фактичне значення ємностей можуть відрізнятись від номінальних в межах допустимих відхилень. Останні вказуються в процентах відповідно до ряду: ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1; ±2; ±10; ±20; ±30; ±50; -10+30; -10+50; -10+100; -20+50; -20+80. Для конденсаторів з номінальними ємностями менше 10 пФ допустимі відхилення вказуються в абсолютних значеннях: ±0,1; ±0,25; ±0,5 пФ.

Номінальна напруга і струм

Номінальна напруга – значення напруги, позначене на конденсаторі або в технічній документації, при якій він може працювати в заданих умовах на протязі визначеного терміну експлуатації зі збереженням параметрів в допустимих межах. Номінальна напруга встановлюється з запасом, достатнім для забезпечення електричної міцності діелектрика, виключення можливості його інтенсивного старіння. Електрична міцність діелектрика залежить від виду електричної напруги (постійна, змінна, імпульсна), від температури і вологості навколишнього середовища, від площі обкладинок конденсатора і т.д.

При експлуатації конденсаторів на змінній напрузі або комбінації постійної і змінної необхідно дотримуватись слідуючих умов: амплітудне значення напруги, що прикладається до конденсатора не повинно перевищувати максимально допустимої напруги, що вказується в документах на доставку, а також напруги, що розраховується, виходячи з допустимої реактивної потужності:

де Um - амплітуда змінної напруги, В;  Pp доп - допустима реактивна потужність, ВАР; f – частота, Гц; С – ємність, пФ.

Для конденсаторів з напругою до 10 кВ номінальні значення напруг встановлюються з ряду: 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400; 450; 500; 630; 800; 1 000; 1 600; 2 000; 2 500; 3 000; 4 000; 5 000; 6 300; 8 000; 10 000 В.

Під номінальним струмом конденсатора приймають найбільший струм, при якому конденсатор може працювати в заданих умовах на протязі гарантованого терміну експлуатації. Номінальний струм як параметр використовується для правильного вибору теплових режимів конденсатора.

Тангенс кута діелектричних втрат

Цей параметр, який часто позначається як , характеризує втрати енергії в конденсаторі і визначається відношенням активної потужності до реактивної при синусоїдальній напрузі визначеної частоти:

де φ – кут зсуву фаз між струмом і напругою.

 залежить від температури, частоти і зростає з часом.

Опір ізоляції

Електричний опір конденсатора постійному струмові визначеної напруги називається опором ізоляції конденсатора. Вимірювання опору виконується при напругах 10; 100; 500 В. Відповідно для конденсаторів з номінальною напругою до 100 В, 100-500 В, понад 500 В.