Пасивні компоненти електронної техніки, страница 9

Ці величини характеризують здібність перешкодоподавляючих конденсаторів і фільтрів подавляти перешкоди змінного струму заданої частоти.

Вносиме затухання (А) пропорційне логарифму відношення напруг, заміряних на навантаженні електричного поля до (U1) і після (U2) вмикання конденсатора в це коло:

.

Опір зв’язку (Rзв) визначається як відношення напруги на виході перешкодоподавляючого 

конденсатора (Uвих) до його вхідного струму (Iвх):

.

Поняття Rзв введено для 3- і 4- вивідних конденсаторів.

1.2.3. Експлуатаційні фактори та їх вплив на вибір і роботу конденсаторів

Експлуатаційна надійність конденсаторів в електронній апаратурі визначається впливом комплексу факторів, які за своїй природою можна розділити на слідуючі групи:

·  електричні навантаження (напруга та її характер, струм, реактивна потужність, частота змінного струму);

·  кліматичні навантаження (температура, вологість, атмосферний тиск, біологічні фактори);

·  механічні навантаження (вібрація, удари, акустичні шуми, постійнодіюче прискорення);

·  вплив  радіації (потік нейтронів, - випромінювання, сонячна радіація).

Рис. 1.4

Під впливом вказаних факторів і їх інтенсивності в конденсаторах проходять зворотні і незворотні процеси, що приводять до зміни їх параметрів. Наприклад, на рис. 1.4 приводиться типова залежність робочої (номінальної) напруги конденсаторів від температури оточуючого середовища.

Але температура  впливає і на інші параметри. На рис. 1.5, а приводяться величини відносної зміни величини ємності танталового конденсатора від його температури (крива 1 – для конденсатора 470 мкФ, 6.3 В; крива 2 - 100 мкФ, 16 В; крива 3 - 68 мкФ; 6.3 В). На рис. 1.5, б – відповідно приводиться вплив температури на величину  для тих же конденсаторів.

а)

б)

Рис. 1.5

Умови експлуатації конденсаторів задаються в відповідній технічній документації, і вони повинні виконуватись. Відповідальність за їх виконання несуть як інженер-конструктор, так і персонал, що відповідає за експлуатацію.

Найбільший незворотній вилив на технічні характеристики конденсаторів обумовлений тривалою дією електричного навантаження, при якому мають місце інтенсивні процеси старіння. Перенапруги і неправильний вибір типу конденсатора для заданих електричних умов експлуатації є домінуючими факторами, які приводять до виходу конденсаторів з ладу.

При виборі конденсаторів для роботи в колах змінного або пульсуючого струму необхідно враховувати їх частотні властивості. Працездатність конденсаторів при дії змінної напруги обмежується слідуючими факторами:

·  тепловиділення, пропорційне середній потужності, яке може різко зростати при перевищенні допустимих режимів експлуатації і створювати умови для теплового пробою конденсаторів;

·  напруженість електричного поля, яка призводить до старіння діелектрика;

·  струм, перевищення номінальної величини якого призводить до появи ділянок локального перегріву.

На рис. 1.6 приводяться приблизні діапазони робочих частот для різних груп конденсаторів.

Керамічні типу 1

Керамічні типу 2

Паперові і метало-паперові

З полярних плівок

З неполярних плівок

Оксидно-напівпровідникові

Електролітичні танталові

Електролітичні алюмінієві

Підстроєчні