Пасивні компоненти електронної техніки, страница 5

Вакуумні конденсатори знаходять використання в радіоапаратурі, що працює на частотах до 100 МГц.   

Конденсатори з неорганічним діелектриком

Конденсатори з неорганічним діелектриком розділяють на три групи: низьковольтні, високовольтні і перешкодоподавляючі. В якості діелектрика в них використовують кераміку, скло, склоемаль, склокераміку і слюду, обкладки виготовляють у вигляді тонкого шару металу, що наносять на діелектрик або шляхом безпосередньої його металізації, або в вигляді тонкої фольги.

Група низьковольтних конденсаторів включає в себе низькочастотні і високочастотні. За призначенням вони розділяються на три типи:

1 – конденсатори, призначені для використання в резонансних контурах або інших радіосхемах з малими втратами і високою стабільністю;

2 – призначені для використання в колах фільтрів, а також в колах, де малі втрати і висока стабільність не мають суттєвого значення;

3 – керамічні конденсатори низькочастотного призначення.

Слюдяні і склоемалеві відносяться до високочастотних (тип 1), склокерамічні – до типів 1 і 2, керамічні можуть бути всіх трьох типів.

Високовольтні конденсатори виготовляються з використанням кераміки і слюди. За призначенням вони можуть бути як першого, так і другого типу, тобто як високочастотними, так і низькочастотними. Основним параметром для високовольтних низькочастотних конденсаторів є питома енергія, тому кераміка, що використовується в них, повинна мати високу діелектричну проникливість. Для високочастотних конденсаторів основним параметром є допустима розсіювана потужність. Вона характеризує навантажувальну здібність конденсаторів при наявності високих напруг високої частоти. Для збільшення реактивної потужності вибирають кераміку з малими втратами, а конструкцію виготовляють з урахуванням протікання великих струмів.

Перешкодоподавляючі конденсатори призначенні для зниження електронних перешкод в широкому частотному діапазоні. Вони повинні мати малу власну індуктивність, внаслідок чого підвищується резонансна частота і полоса частот, що подавляються. До того ж, вони повинні мати високу електричну стійкість ізоляції.

Перешкодоподавляючі конденсатори розділяють на опорні і прохідні. Їх головне призначення – подавляти індустріальні і високочастотні перешкоди, що створюються промисловими і побутовими приладами, випрямлячами, радіоелектронними пристроями. Ці конденсатори виконують функції фільтрів низьких частот.

Опорні конденсатори – це конденсатори, один з виводів яких є опорна металева пластина з різьбовим кріпленням.

Прохідні конденсатори роблять коаксіальними, один з виводів яких – це струмонесучий стрижень, по якому протікає повний струм зовнішнього кола. Прохідні конденсатори мають конструкцію трубчатого або дискового типу в вигляді багатошарових монолітних шайб.

Конденсатори з органічним діелектриком

Конденсатори з органічним діелектриком виготовляють шляхом намотки тонких довгих стрічок конденсаторного паперу, плівок або їх комбінацій з металізованими або фольговими електродами. За призначенням і використовуваними діелектричними матеріалами низьковольтні конденсатори (з напругами до 1600 В) поділяються на низькочастотні і високочастотні.

До низькочастотних відносяться конденсатори на основі полярних і слабополярних органічних плівок (паперові, металопаперові, лакоплівкові, полікарбонатні та ін.), тангенс кута діелектричних втрат яких має різко виражену залежність від частоти. Вони можуть працювати на частотах до Гц при зниженні амплітуди змінної складової напруги з робот частоти.

До високочастотних плівкових відносяться конденсатори на основі неполярних органічних плівок (полістирольних і фторопластових), які мають малі значення тангенс кута діелектричних втрат, що не залежать від частоти. Вони допускають роботу на частотах до Гц. До цієї групи відносять також конденсатори на основі слабополярної поліпропіленової плівки.