Пасивні компоненти електронної техніки, страница 12

Таким чином, при використанні комплексної проникливості індуктивність стає комплексною і складається з включених послідовно індуктивності L та активного опору Rпот , значення якого залежить від частоти.

Для проведення електричних розрахунків використовують одну з еквівалентних схем, приведених на рис. 1.10, а, б.

                                                                     а)                       б)

  Рис. 1.10

В них враховані активний опір проводу rпр, індуктивність L, втрати в магнітопроводі Rпот і ємність С. За допомогою еквівалентної ємність С враховують наявність міжвиткових ємностей, ємності виводів котушки, ємності окремих витків відносно оточуючої її арматури. Слідує відзначити, що L та L', Rпот та R'пот не рівні один одному. Тому ці параметри повинні бути прив’язані до визначеної еквівалентної схеми.

Важливішим параметром котушки індуктивності є добротність, яка дорівнює відношенню мнимої частини X її повного опору до дійсної частини R:    Q = X/R.

Значення добротності залежить від частоти. Якщо феромагнітний магнітопровід відсутній ( ), а ємність С достатньо мала, то добротність залежить від співвідношення між індуктивністю L та активним опором проводу rпр і збільшується при підвищені частоти. Однак на частотах порядку декількох МГц через проявлення поверхневого ефекту активний опір проводу збільшується і добротність знижується.

Для зниження rпр обмотки котушок намагаються намотувати достатньо товстим проводом (надмірно великий діаметр може призвести навіть до збільшення rпр на високих частотах через проявлення ефекту близькості), застосовують спеціальний багатожильний провід (літцендрат).  Магнітопроводи та сердечники вибирають з малими втратами на вихрові струми та гістерезіс.

 Для зменшення ємності котушки виготовляють секціонованими, за можливістю розносять витки з максимальною різністю потенціалів, зменшують об’єм діелектрика в електричному полі котушки (наприклад, використовують каркаси зі спеціальними проточками), екрани розміщують подалі від обмотки.

Температурні зміни індуктивності котушок без феромагнітних сердечників порівняно невеликі і залежать від стабільності геометричних розмірів. За наявності феромагнітних сердечників необхідно враховувати температурний коефіцієнт магнітної проникливості, який у різних матеріалів знаходить в межах 0,005 – 1 %/ ºС.

Одна з різновидностей котушок індуктивності має назву дроселів. Їхнє основне призначення – забезпечити великий опір для  змінних струмів і малий для постійних або низькочастотних струмів.

Розрізняють дроселі низької та високої частот. Дроселі низької частоти використовуються у випрямляючих пристроях для створення фільтрів, що згладжують пульсації. Їх застосовують тоді, коли джерело живлення повинно віддавати великий струм (ампери-сотні ампер) і потрібно отримати малі пульсації постійної напруги. Дроселі низької частоти намотуються аналогічно до силових трансформаторів з використанням тих же магнітопроводів. Його відміна від трансформатора полягає у тому, що в магнітному колі магнітопровода робиться повітряний зазор  мм. Наявність його захищає магнітне коло від насичення постійним струмом, значення якого достатньо велике, адже дросель включають у коло послідовно з опором навантаження. Індуктивність та активний опір дроселів низької частоти розраховують, виходячи з параметрів, які необхідно отримати від джерела живлення. При цьому завжди необхідно знати значення постійного струму навантаження.

Дроселі низької частоти випускаються серійно. Їх позначення: Д1-Д274 – дроселі уніфіковані, низькочастотні; Д, Др – дроселі фільтрів для побутової радіоапаратури. В ряді випадків вони мають дві обмотки: основну та компенсаційну. Компенсаційна обмотка за необхідності може з’єднуватися послідовно з основною – узгоджено або зустрічно. При узгодженому з’єднанні (початок компенсаційної з кінцем основної) індуктивність дроселя збільшується, при зустрічному (кінці або початки з’єднані разом) – зменшується.