Пасивні компоненти електронної техніки, страница 6

Високовольтні конденсатори розділяють на високовольтні постійної напруги і на імпульсні. В якості діелектрика в перших з них використовують папір, полістирол, фторопласт, лавсан, а також їх комбінації.

Високовольтні імпульсні здебільшого виготовляють на основі паперового і комбінованого діелектриків. Такі конденсатори поряд з великими ємностями і великою механічною міцністю повинні допускати швидкі розряди. Тому їх власна індуктивність повинна бути малою, щоб не спотворювати форму імпульсів.

Дозиметричні конденсатори працюють в колах з низьким струмковим навантаженням. Тому вони повинні мати дуже малий саморозряд, великий опір ізоляції і, відповідно, високу постійну часу. Це, здебільшого, фторопластові конденсатори.

Конденсатори з оксидним діелектриком (електролітичні) розділяються на: конденсатори загального призначення; неполярні; високочастотні; імпульсні; пульсові; перешкодоподавляючі. В якості діелектрика в них використовується оксидний шар, що створюється електрохімічним шляхом на аноді – металевій обкладці з деяких металів.

В залежності від матеріалу анода, оксидні конденсатори розділяють на алюмінієві, танталові, ніобієві.

Другою обкладкою конденсатора – катодом – є електроліт, що пропитує паперову або тканеву прокладку в оксидно-електролітичних (рідинних) алюмінієвих і танталових конденсаторах, рідкий або желеподібний електроліт в танталових об’ємно-пористих конденсаторах і напівпровідних (двоокис марганцю) в оксидно-напівпровідникових конденсаторах.

Конденсатори з оксидним діелектриком – низьковольтні з відносно високими втратами, але, на відміну від інших типів низьковольтних конденсаторів, мають незрівнянно більші заряди і більші ємності (до сотень тисяч мікрофарад). Вони використовуються в фільтрах джерел живлення та інших колах низьких частот.

Конденсатори загального призначення мають уніполярну провідність, внаслідок чого їх експлуатація можлива тільки при позитивному потенціалі на аноді. Такі конденсатори можуть бути рідинними, об’ємно-пористими, оксидно-напівпровідниковими.

Неполярні конденсатори з оксидним діелектриком можуть вмикатись в кола постійного і пульсуючого струму без врахування полярності, а також допускати зміну полярності під час експлуатації. Їх виготовляють рідинними, алюмінієвими і танталовими.

Високочастотні конденсатори (алюмінієві, рідинні і танталові оксидно-напівпровідникові) широко використовуються в джерелах вторинного живлення в якості накопичувальних і фільтруючих елементів і перехідних колах напівпровідникових пристроїв в діапазоні частот до сотень кГц. Звичайно, що за частотними властивостями їх неможливо порівнювати з конденсаторами на неорганічній основі.

Для розширення можливості їх використання в більш широкому діапазоні частот необхідно знижувати повний опір конденсаторів. Це стало можливим при появі нових конструкцій конденсаторів, які дозволили їх експлуатацію на значно більш високих частотах.

Імпульсні конденсатори використовуються в електричних колах з відносно тривалим зарядом і швидким розрядом. Такі конденсатори повинні бути енергомісткими, мати малий повний опір і високу робочу напругу. Цим вимогам найбільш повно відповідають оксидно-електролітичні алюмінієві конденсатори з напругою до 500В.

Пускові конденсатори використовуються для пуску асинхронних двигунів. Пускові конденсатори повинні бути неполярними, мати високу робочу напругу змінного струму. Їх ємності, що широко використовуються – десятки-сотні мікрофарад. Виготовляються такі конденсатори на основі алюмінієвих оксидних плівок з рідинним електролітом.

Зовнішній вигляд конденсаторів