Пасивні компоненти електронної техніки, страница 14

 

за довжини

Індуктивність котушок без магнітних сердечників, намотаних на діелектричному каркасі у вигляді кільця:

де D – діаметр кільця, см; d – діаметр вітка, см.

Якщо діаметр кільця  то індуктивність:

Індуктивність багатошарових циліндричних котушок без магнітних сердечників:

де Dcp – середній діаметр намотки, см; h – висота намотки, см.

За умови, що ці величини мають однаковий порядок значень, похибка розрахунку не перевішує 1%. Результати приводяться до номінальних значень індуктивності в узгоджені з рядами, яким віддають перевагу за числами зі знаменником не менше 1.03.

Ці формули справедливі при розрахунках для низьких частот, для високих частот вони рекомендуються для наближених розрахунків з наступною експериментальною перевіркою та підгонкою.

Дроселі фільтрів мають одну або дві обмотки – основну та компенсаційну, які можна з’єднувати послідовно (узгоджене з’єднання), тоді напрямок їх намагнічуючих сил збігається. Якщо намагнічуючі сили направлені назустріч одна одній. То це називається неузгоджене з’єднання. При узгодженому з’єднанні індуктивність дроселя збільшується, а при неузгодженому зменшується.

Індуктивність дроселя згладжуючих фільтрів розраховують за формулою:

де - ефективне значення магнітної проникливості; Sc – площа січення сталі магнітопроводу, ­­­­­; - коефіцієнт заповнення сталі магнітопроводу; Іс – середня довжина магнітної силової лінії, см.

Допустимі сполучення індуктивності та струму підмагнічування дроселів наведені у таблиці 1.5, де + використовується для послідовного з’єднання обмоток, - для паралельного і 0 - для дроселів з одною обмоткою. Номінали для паралельного з’єднання обмоток відповідають номіналам при їх послідовному з’єднанні.                              

Таблиця 1.5

 

Індук-тивність, Гн

Струм намагнічування, А

 

0,125

0,250

0,500

1,000

1,250

1,600

2,000

2,500

3,150

4,000

5,000

6,300

8,000

 

0,0000050

0,0000125

0,0000200

0,0000315

0,0000500

0,0000800

0,0001250

0,0002000

0,0003150

0,0005000

0,0008000

0,0012500

0,0020000

0,0031500

0,0050000

0,0080000

0,0125000

0,0200000

0,0315000

0,0500000

0,0800000

0,1250000

0,2000000

0,3150000

0,5000000

0,8000000

1,2500000

2,0000000

3,1500000

5,0000000

+

+

+

+

+

+

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

0, +

0, +

0, +

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, +

0, +

0, +

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, +

0, +

0, +

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

+

+

+

+

+

+

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

+

+

+

+

+

+

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

0

0, +

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

0, +

0, ×

0, +

0, ×

0, +

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

Індук-тивність, Гн

Струм намагнічування, А

10,000

12,500

16,000

20,000

25,000

31,000

40,000

50,000

63,000

80,000

100,000

125,000

160,000

200,000

250,000

0,0000050

0,0000125

0,0000200

0,0000315

0,0000500

0,0000800

0,0001250

0,0002000

0,0003150

0,0005000

0,0008000

0,0012500

0,0020000

0,0031500

0,0050000

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

+

×

+

×

+

×

+

×

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

×

+

×

+

×

+

×

+

×

×

+

×

+

×

+

×

×

×

+

×

+

×

+

×

×

+

×

+

×

×

×

+

×

+

×

×

+

×

×

×

+

×

×

×