Пасивні компоненти електронної техніки

Страницы работы

Содержание работы

Розділ  I

Пасивні компоненти електронної техніки

1.1. Резистори

1.1.1. Класифікація і загальна характеристика резисторів

В електронній схемотехніці резистори призначені для забезпечення необхідних режимів роботи активних напівпровідникових і вакуумних компонентів, а також для розподілення напруг і струмів в елементах схеми.

Загальна класифікація резисторів розподіляє їх за рядом ознак: за призначенням, способом     монтажу, типом використаного матеріалу при їх виготовленні, конструкцією і т.п.

В цілому всі резистори можна розділити на дві групи: постійні і змінні.

Постійні резистори за їх призначенням розподіляються на елементи загального призначення та елементи спеціального призначення (прецизійні та надпрецизійні, високочастотні, високовольтні, високоомні).

Резистори загального призначення використовуються в якості різних навантажень, елементів розподілення і поглинання напруг і струмів, елементів фільтрів, перетворювань і схем формування імпульсів і т.п. Основними їх характеристиками для таких схем є:

·  величини опорів, що можуть бути в діапазоні 1 Ом – 10 МОм;

·  потужності, що розсіюються на резисторах (0,1 Вт – 100 Вт);

·  допустимі відхилення величин опору від номінального значення (діапазони: ±1%; ±2%; ±5%; ±10%; ±20%).

Прецизійні і надпрецизійні резистори характеризуються високою стабільністю параметрів в процесі їх експлуатації, високою точністю їх виготовлення (допустимі допуски задаються з точністю від ±0,05% до ±0,0005%). Вони використовуються в системах автоматики, в пристроях обчислювальної техніки. Діапазони їх номінальних опорів можуть бути значно ширшими, а величини їх потужностей – навпаки, значно меншими, щоб забезпечити їх високу точність.

Високочастотні резистори використовуються в високочастотних колах, кабелях, хвильопроводах для узгодження навантаження, а також їх використовують як направлені відгалуджувачі, еквіваленти антен і т.п. Їх частотні діапазони роботи визначаються частотними діапазонами роботи радіоелектронної апаратури.

Високовольтні резистори  розраховані на роботу під високими напругами, від одиниць до десятків кіловольт. Вони знаходять використання для ділення напруги (вирівнювання і розподілення), поглинання напруги в розрядних і високовольтних колах, і т.ін.

Високомегаомні резистори призначені для використання в вимірювальній техніці і високочутливих приладах (прилади нічного бачення, дозиметри та інші). Потужності і напруги, що виділяються на них, повинні бути малими (долі Вт і одиниці - десятки вольт).

В залежності від конструктивних особливостей, резистори виготовляють неізольованими (доторкатись до резисторів в робочому стані не допускається), ізольованими, герметизованими (в тому числі вакуумні).

Змінні резистори – це  прилади, величина опору яких змінюється механічним шляхом.

До цієї групи відносять також підстроєчні резистори – величина  яких встановлюється один раз в процесі налагодження електронного приладу.

Конструктивно змінні резистори виготовляються:

·  одноелементними і багатоелементними;

·  з круговим і лінійним переміщенням рухомого контакту;

·  однообертові і багатообертові;

·  з обмеженим і необмеженим діапазоном переміщення рухомого контакту;

·  з фіксацією і без фіксації рухомої частини.

Матеріалом для виготовлення опорів являються:

·  електричні провідники;

·  тонкі плівки;

·  струмопровідні пластмаси;

·  синтетичні смоли та інше.

Типи і зовнішній вигляд резисторів

Маркіровка резисторів фірми PHILIPS:

Металоплівкові резистори-запобіжники

Металоплівкові загального призначення

Товстоплівкові, високоомні, високовольтні (> 10 МОм; > 1кВ)

Металоплівкові потужні

(1 Вт / 2 Вт)

Опір: 12 кОм ± 5%

Опір: 12 кОм ± 5%

Опір: 2,7 МОм ± 5%

Опір: 82 кОм ± 5%

Металоплівкові прецизійні

Опір: 47 кОм ± 10%

Опір: 390 кОм ± 10%

ТКО: ± 50 ppm/ºC

Маркіровка фірми CORNING GLASS WORK (CGW):

Проволочні резистори промислового використання

Проволочні вогнестійкі резистори

Опір: 2,4 Ом

Опір: 220 кОм

Маркіровка фірми PANASONIC:

Вогнестійкі резистори типу Anti-Pulse

Високоякісний плівковий резистор типу ERDAS3 для звукової техніки

Металоокисний плівковий резистор-запобіжник

Опір: 220 кОм

Опір: 220 кОм ± 0,1%

Опір: 220 кОм ± 1%

Багато фірм випускають в якості плавких вставок або перемичок спеціальні проводи з нормованим опором і діаметром (0,6 мм; 0,8 мм) і резистори з “нульовим” опором. Резистори виконують у стандартному циліндричному корпусі з гнучкими виводами (Zero-Ohm) або в стандартному корпусі для поверхневого монтажу (Jumper-Chip). Реальні значення опору таких резисторів лежать в діапазоні від одиниць до десятків міліом (» 0,005…0,05 Ом).

Похожие материалы

Информация о работе