Пасивні компоненти електронної техніки, страница 2

Zero-Ohm

(кераміка-метал)

Jumper-Chip

R £ 13 мОм

R £ 50 мОм

Набори резисторів – це сукупність резисторів, об’єднаних в одну конструкцію у вигляді мікросхеми. Вони класифікуються за своїм призначенням, за типом резистивного елемента, за схемотехнічною побудовою.

Розподіл наборів за призначенням і типом резистивного елемента співпадає з постійними резисторами. Особливість полягає лише в їх схематичному з’єднанні.

·  Простий набір резисторів – набір постійних резисторів, які можуть бути з’єднаними або не з’єднаними в електричну схему; 

·  Функціональний – це набір постійних резисторів, що має функціональну  залежність між вхідним і вихідним сигналами;

·  Комбінований - який містить постійні і змінні резистори.

Система умовних позначень резисторів

Вона має скорочене позначення і складається з трьох елементів, які приведені в таблиці1.1.

Таблиця 1.1

Елемент

Приклад позначення

I

II

III

Р – резистори постійні

РП – резистори змінні

ТР – терморезистор з від’ємним ТКО

ТРП – терморезистор з позитивним ТКО

ВР – варистори постійні

ВРП – варистори змінні

1 - непроволочні

2 - проволочні, на основі металевої фольги

На напівпровідникові матеріали позначень немає

Порядковий номер розробки

P1-26 - постійний непроволочний резистор з номером розробки 26

ТР-7 - терморезистор з від’ємним ТКО з номером розробки 7

ВРП-14 - варистор змінний з номером розробки 14

На резистори наноситься буквенно-цифрова або кольорова маркіровка. Буквенна маркіровка містить: номінальну потужність; номінальний опір; допуск і дату виготовлення. Номінальний опір позначається цифрами з вказівкою одиниці виміру (Ом – оми; кОм (К) – кілооми; МОм (М) – мегаоми; ГОм (G) – гігаоми; ТОм (Т) – тераоми.)

Наприклад: 220 Ом; 680 К; 3М3 (буква фактично означає множник 1, , , ,  і визначає положення коми десяткового знака).

Допуск визначається або в цифровій формі, або в відповідній до неї буквенній кодировці (±20% - М±10% - К; ±5% - I; ±2% - G; ±1% - F; ±0,5% - D; ±0,25% - E; ±0,1% - B).

Система умовних позначень наборів резисторів регламентується галузевими стандартами і вимагає пояснень, які приводяться в довідковій літературі і технічній документації.

1.1.2. Основні параметри резисторів

Номінальний опір і допуски. Номінальний опір – це електричний опір, значення якого позначено на резисторі або вказано в нормативній документації і який є початковим значенням для відліку відхилень від цього значення. Діапазони номінальних опорів встановлені міжнародними стандартами і мають слідуючі обмеження:

·  для постійних опорів – від долей ома до одиниць тераома;

·  для змінних проволочних – від 0,47 Ом до 1 МОм;

·  для змінних непроволочних – від 1 Ома до 10 МОм.

Ряди опорів стандартизовані і мають слідуючи умовні позначення: E6; E12; Е24; E48; E96; E192. Цифра після букви Е вказує на кількість номінальних значень опорів резисторів в десятковому інтервалі.

В таблиці 1.2. приводяться опори по ряду Е6; Е12; Е24.

Таблиця 1.2

Е6

Е12

Е24

Е6

Е12

Е24

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3

3,3

1,1

3,6

1,2

1,2

3,9

3,9

1,3

4,3

1,5

1,5

1,5

4,7

4,7

4,7

1,6

5,1

1,8

1,8

5,6

5,6

2,0

6,2

2,2

2,2

2,2

6,8

6,8

6,8

2,4

7,5

2,7

2,7

8,2

8,2

3,0

9,1