Пасивні компоненти електронної техніки, страница 8

Для конденсаторів з ємністю понад 0,33 мкФ прийнято замість опору ізоляції вимірювати постійну часу заряду  ,  де  - величина опору ізоляції.

При постійній напрузі, прикладеній до обкладок конденсатора, має місце струм провідності (“ток утечки”), який характеризує якість діелектрика. Вимірюється струм провідності після часу “тренування” ізоляції конденсатора, тобто через 1-5 хвилин після включення під напругу.

Температурний коефіцієнт

Величина, що використовується для характеристики конденсаторів з лінійною залежністю ємності при зміні температури оточуючого середовища на , називається температурним коефіцієнтом ємності (ТКЄ). По значенню ТКЄ з різними ізоляційними матеріалами конденсатори розділяються на групи, які приводяться у вигляді таблиць в відповідній довідковій літературі.

Діелектрична абсорбція конденсаторів

Якщо в схемі мають місце періодичні процеси зарядки і розрядки конденсаторів, то проявляється явище, яке полягає в тому, що за короткий інтервал часу конденсатор не удається повністю зарядити або розрядити. Більш того, якщо заряджений конденсатор закоротити на невеликий інтервал часу, а потім розімкнути, то через короткий інтервал часу на конденсаторі появиться залишкова напруга  як частка напруги, до якої конденсатор був зарядженим .

Явище, обумовлене затягуванням процесів поляризації в діелектрику конденсатора, що приводить до появи напруги на електродах після короткочасної розрядки конденсатора, називається діелектричною абсорбцією. Напруга, що з’являється на обкладках конденсатора після його короткочасної розрядки, суттєво залежить від тривалості часу, на який він був закорочений, і часу, що пройшов після цього. Кількісне значення абсорбції прийнято характеризувати коефіцієнтом абсорбції: . Його величина оцінюється в (%) і кількісне значення коливається від 0,03 до 5,5 %.

Параметр КА зростає з ростом температури. КА враховується при проектуванні високоточних приладів в яких мають місце процеси зарядки і розрядки конденсаторів.

Повний опір конденсатора

Під повним опором конденсатора розуміють опір змінному синусоїдальному струмові визначеної частоти, обумовлений наявністю активного опору і індуктивності. Конденсатор в такому випадку зображається в вигляді послідовного з’єднання власної ємності, активного опору і індуктивності виводів:

Частота, при якій повний опір конденсатора буде мінімальним і чисто активним, називається резонансною. На частоті, нижчій резонансної, характер опору конденсатора ємнісний; на більш високій – індуктивний. Приблизні значення резонансних частот для груп конденсаторів приведені в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Група конденсаторів

Власна індуктивність,  нГн

Резонансна частота, нГц

Керамічні, слюдяні

0,25 – 15

1 – 5000

Паперові, плівкові в циліндричних корпусах

6 – 20

1,5 – 15

Паперові, плівкові в прямокутних корпусах

10 – 100

0,1 – 2,5

З оксидним діелектриком

3 – 40

0,035 – 12

Реактивна потужність

Добуток напруги U визначеної частоти f, прикладеної до конденсатора, на силу струму І, що проходить через нього, і на синус кута здвигу фаз між ними визначає величину реактивної потужності конденсатора.

Оскільки здебільшого , а , то:

.

Поняття реактивної потужності введено для високочастотних конденсаторів і використовується при встановленні допустимих електричних режимів експлуатації. При цьому в області низьких частот обмеження визначаються допустимою амплітудою напруги змінного струму, а на високих – допустимою реактивною потужністю конденсатора. Тому реактивна потужність характеризує навантажувальну здібність конденсатора при наявності на ньому великих напруг високої частоти.

При домноженні реактивної потужності на коефіцієнт  отримується активна потужність, обумовлена наявністю втрат потужності в конденсаторі, що приводить до його нагрівання.

Вносиме затухання і опір зв’язку