Пасивні компоненти електронної техніки, страница 15

При розрахунках основних параметрів котушок індуктивності визначають мінімальне та максимальне значення індуктивності, які залежать від конструкції та технології виготовлення. Значення технологічного розкиду індуктивності для деяких типів котушок, наприклад, типу СБ (сердечник карбонільний чашечний) наведені в таблиці 1.6, а для котушок типу Б (сердечник броневий циліндричний) – в таблиці 1.7.

Таблиця 1.6

Величина зазору , мм

Технічний розкид індуктивності , % для сердечників типорозмірів

СБ-9а

СБ-12а

СБ-23-11а

СБ-23-17а

Індуктивність, мкГн

Менше 0,5

Більше 0,5

Менше 0,5

Більше 0,5

Менше 1,0

Більше 1,0

0

0,5

0,7

4

14

-

7

18

-

5

-

15

9

-

18

4

-

12

4

-

10

Таблиця 1.7

Марка матеріалу сердечника

Величина зазору , мм

Технологічний розкид індуктивності , % для сердечників типорозмірів

Б9

Б11

Б14

Б18

Б22

20ВН

20ВН

20ВН

50ВН

50ВН

50ВН

0,5

0,7

1,0

0,5

0,7

1,0

3

-

-

4

-

-

2

3

-

3

4

-

4

5

6

6

8

10

4

5

6

5

7

9

4

5

6

6

8

10

Мінімальне, максимальне та середнє значення індуктивності котушки без підстроєчника відповідно:

          

де L – номінальне значення  індуктивності, мкГн; А – коефіцієнт перекриття, %; - допустимий технологічний розкид індуктивності при виготовленні, %.

Для усіх індуктивних елементів величина індуктивності є обов’язковим нормованим параметром. Якщо в колі є магнітний матеріал, то магнітний потік котушки замикається через нього, і прямолінійна залежність між струмом та намагнічуючим струмом набуває форми кривої намагнічування. В цьому випадку індуктивність котушок стає величиною, що залежить від намагнічуючого струму. За відсутності в колі магнітних матеріалів потокозчеплення пропорційне протікаючому струму, помноженому на коефіцієнт індуктивності, що характеризує здібність електричного кола запобігати зміні електричного струму, що протікає через нього. Цей коефіцієнт залежить від числа витків, розмірів та форми електричного кола. У побутовій та промисловій РЕА застосовують котушки з індуктивністю від сотих часток мікрогенрі до сотень генрі.