Конспект книги "Фінанси". Розділ 17. Злиття компаній

Страницы работы

Содержание работы

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕМИ

17.

ЗЛИТТЯ КОМПАНІЙ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Балансова вартість (фірми) — активи мінус боргові зобов'язання.

Ефект економії від зростання обсягів виробництва — ріст доходів за рахунок збільшення випуску продукції за незмінних активів, виробничих потужностей або інвестицій компанії.

Злиття компаній — форма об'єднання двох фірм, за якої одна з них зберігає свій статус.

Синергізм — економічний ефект та виграш від злиття компаній.

Пропозиція на придбання — пропозиція від фірми або від іншого інвеститора придбати певну кількість акцій у акційників за заявленою ціною акції.

ЧОМУ ЗЛИВАЮТЬСЯ КОМПАНІЇ

Причин злиття компаній майже стільки ж, скільки й прикладів самого злиття компаній. Деякі фірми зливаються тому, що мають певність у швидкому й стабільному прирості доходів на акцію обох компаній. Такого приросту часто можна досягти з меншими витратами та ризиком, ніж коли починати справу на голому місці. Якщо є добра нагода купити іншу компанію, яка забезпечить випуск нової продукції та нові виробничі потужності, то злиття компаній може швидко принести бажаний результат.

Фірма може мати високий показник З/К, отже, захоче поліпшити структуру свого капіталу та об'єднати баланси. Найшвидше можна поліпшити структуру капіталу, коли придбати фірму з низькою заборгованістю або знизити З/К до бажаного рівня.

Ще одна перевага у придбанні іншої компанії та, що набутий нею досвід менеджменту може бути кращий за власний. А ще таким чином можна зменшити витрати на організацію нових регіональних сіток збуту товарів. Чому б, скажімо, не придбати фірму, яка успішно діє в тому регіоні, де ви хочете поширити свої операції? Ви не лише одержуєте налагоджену мережу збуту товарів, але й уникаєте жорстокої конкуренції з фірмою, яку купуєте, та ще й одержуєте можливість використовувати додаткові виробничі потужності.

Злиття компаній може також мати побічні позитивні ефекти, які економісти називають ефектом економії від зростання обсягів виробництва. Це означає, що об'єднана компанія виграє за рахунок зменшення фіксованих витрат, в тому числі на одиницю продукції. Наприклад, можна об'єднати комп'ютерні підрозділи та бухгалтерські

305

служби обох компаній. Це усуне дублювання та призведе до зниження собівартості продукції. Можна уникнути зайвих витрат на заробітну плату службовців та на адміністративні цілі, заощадити за рахунок зменшення кількості управлінського персоналу корпорації.

Крім того, злиття компаній може само собою призвести до зниження мінливості доходів. Наприклад, якщо поєднати операції двох компаній, уяких не співпадають періоди росту і спаду доходів, це може зменшити загальну мінливість доходів. Можливо, репутація компанії із стійкішими доходами буде визнана інвеститорами, а це, в свою чергу, може означати для фірми нижчі ставки дисконта й підвищення ціни її акцій. Отже, фірма, у якої нижчі КОІ та співвідношення ціни акцій і ДНА, може спробувати покращити свою репутацію та підвищити ціну своїх акцій шляхом придбання іншої фірми, у якої такі показники вищі.

ЕКОНОМІЯ НА ПОДАТКАХ В РАЗІ

ЗЛИТТЯ КОМПАНІЙ

Інколи компанії зливаються, щоб зменшити податки. Компанія, що має значні збитки, які можна буде врахувати для обрахунків суми її податків, може спробувати придбати компанію, що має значні прибутки. В такому випадку за рахунок збитків можна зменшити оподатковуваний прибуток. Виграш на податках в разі злиття компаній краще видно на такому прикладі. Приклад: Виграш на податках в разі злиття компаній.

Компанія А мала $600000 збитків за останні чотири роки. Компанія Б за кожен з останніх чотирьох років мала прибуток $400000. Щоб заощадити на податках, компанія А придбала компанію Б. В таблиці 17-1 показано, яким буде прибуток компанії А після придбання компанії Б.

Таблиця 17-1. Економія на податках в разі злиття компаній

(В доларах)   

Рік       Прибуток до утримання податків   Податок до злиття компаній (40%)            3битки, які можна враховувати для обрахунху суми податків   Опадоткову-ваний прибуток         Податок після злиття компаній (40%)      

1          400000            160000            400000            0          0         

2          400000            160000            200000            200000            80000 

3          400000            160000            0          400000            160000           

4          400000            160000            0          400000            160000           

Всього податків        640000                                    400000           

306

Виграш на податках в разі злиття компаній очевидний. Якби не злиття, компанія Б сплачувала б $640000 податку. Після злиття вона сплачує лише $400000. Така економія на податках відіграє свою роль, коли компанії шукають партнера для злиття. Але, врешті-решт, можливість витрати на податках — це тимчасова перспектива. І це не повинно бути єдиним фактором, що впливає на рішення, зливатись чи ні. Успіх злиття компаній залежить від багатьох причин, і не в останню чергу — від ціни, якою заплачено за злиття компаній, тобто йдеться про гроті та управлінський персонал компаній.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Похожие материалы

Информация о работе