Конспект книги "Фінанси". Розділ 18. Основи міжнародних фінансів

Страницы работы

Содержание работы

18.

ОСНОВИ

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Арбітраж — використання тимчасової різниці ринкових цін для одержання прибутку.

Баланс платежів — документ, який показує всі платежі країни та надходження в країну за рік від решти країн світу.

Євродолари — долари Сполучених Штатів Америки, які продаються за межами Сполучених Штатів.

Валютний курс — ціна, за яку можна купити валюту однієї країни в обмін на валюту іншої країни.

Багатонаціональна корпорація — фірма, яка має значні операції за межами свого національного кордону.

ВСТУП ДО МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Міжнародну фірму можна визначити як компанію, що пов'язана з експортом-імпортом товарів і послуг, або як компанію, що має хоча б одну філію (дочірню компанію), яка займається бізнесом в іншій країні. Міжнародна фірма, яка провадить значні операції (як правило, понад 30% свого загального обороту) за кордоном, називається багатонаціональною корпорацією. Не існує універсального визначення такої корпорації. Деякі вчені стверджують, що термін "багатонаціональна" помилковий, якщо насправді фірмою не володіють і не керують люди або установи більш ніж з однієї країни. За такого підходу справді багатонаціональною є фірма, яка провадить міжнародні операції, має міжнародне управління і власників з кількох країн.

Таке визначення нереалістичне, отож ми будь-яку фірму, у якої значні обсяги операцій за межами її національних кордонів, вважаємо багатонаціональною. Отже, багатонаціональна корпорація — це відросток міжнародної фірми. Щоб спростити виклад матеріалу, в цьому розділі термін "міжнародна фірма" стосується будь-якої компанії, яка має бізнес за межами своєї країни.

11*

324

Перед міжнародними фірмами виникають такі специфічні проблеми, як коливання курсу долара Сполучених Штатів та іноземних валют, закони про оподаткування міжнародних операцій, політичні події за кордоном і, що найважливіше, вони мають розуміти та поважати побут інших країн. Якби ми жили у світі лише з однією міжнародною валютою, з єдиними правилами експорту-імпорту, без оподаткування, то головна різниця між національним та міжнародним бізнесом зводилась би до культурних факторів. Але ми живемо у складному світі, де різні національні валюти, правила регулювання експорту, імпорту, закони про оподаткування, різні культурні та політичні системи. Отож знань про фінанси своєї країни не досить, щоб упоратись із проблемами міжнародних фінансів. Треба розуміти, як визначається вартість іноземної валюти, чому й курс щодень змінюється. Треба знати баланс платежів, який показує виплати та надходження в країну порівняно з рештою країн світу. Розуміння міжнародних фінансових ринків, таких, як ринок євродолара, європейських облігацій компаній, що поза межами Європи, фючерний ринок, ринок опціонів, неодмінне для фінансиста, що має справу з міжнародними фінансами. Отож у цьому розділі пояснюються основні принципи міжнародних фінансів як доповнення до попереднього обговорення деяких питань фінансів корпорацій.

БАЛАНС ПЛАТЕЖІВ

Баланс платежів країни — це документ, який показує всі платежі країни і надходження в країну від інших країн світ. В таблиці 18-1 показано цифровий приклад балансу платежів у валюті Р, умовної країни, що називається Парсленд (Parsland).

У балансі платежів п'ять основних рахунків: рахунок торгівлі, рахунок послуг, поточний рахунок, рахунок переміщення капіталу та загальний рахунок. Кожен рахунок описується нижче.

ТОРГОВИЙ РАХУНОК

Торговий рахунок показує різницю між експортом та імпортом товарів і послуг країни у її власній валюті. Іншими словами, еквівалентні терміни для визначення торгового рахунку, це торговий баланс та зовнішній дефіцит або надвишок. Як видно з таблиці 18-1, у Парсленду надвишок 20 мільйонів Р на торговому рахунку, тобто у 1985 р. країна експортувала на 20 мільйонів Р більше, ніж імпортувала. Внаслідок такого надвишку в економіку Парсленду має надійти сума з іноземної валюти, що еквівалентна 20 мільйонам Р. Тобто, інші країни, які купили товари у Парсленду, мають сплатити 20 мільйонів Р.

РАХУНОК ПОСЛУГ

Ноу-хау, фінансові послуги, торгова та військова допомога, подарунки та інші активи показуються у рахунку послуг та інших нема-

325

теріальних активів. Країни всього світу експортують та імпортують не лише товари, але й активно торгують послугами.

Плани та проекти будівництва підприємств, консультації у військовій справі, дозвіл використовувати патенти (ліцензування), фінансові послуги (угоди про надання позик іноземними банками або випуск облігацій і акцій на зовнішніх ринках), дослідження ринків збуту та інша подібна діяльність відображається у рахунку послуг. Країна, що надає послуг більше, ніж одержує, врешті має надвишок на цьому рахунку. За таблицею 18-1 Парсленд накопичила надвишку ЗО мільйонів Р на рахунку послуг та інших нематеріальних активів.

Похожие материалы

Информация о работе