Конспект книги "Фінанси". Розділ 17. Злиття компаній, страница 2

Численні злиття компаній у Сполучених Штатах виявили як позитивний, так і негативний досвід. Загалом можна зробити висновок, що за рахунок лише власних зусиль компаніям важко розширювати свої операції. Лише кільком фірмам, таким, як "Кодак", "Полароїд", "Дю Пон" та "АЙ БІ EM", вдається витримувати конкуренцію, залучаючи власні кошти для своїх наукових досліджень, щоб розширювати своє виробництво. Значна частина зростання масштабів діяльності інших фірм зумовлена саме злиттям та придбанням інших компаній. Кілька причин злиття компаній: спроба уникнути сплати податків та конкуренції; підвищення ліквідності фірми; диверсифікація напрямків виробництва; зменшення ризику; проникнення у нові регіони ринку; спроба поліпшити співвідношення заборгованості та власного капіталу в балансі компанії; залучення досвіду інших менеджерів до компанії із застарілими методами управління, ефект економії від зростання виробництва продукції за рахунок зменшення витрат на одиницю продукції. Продаж акцій компанії, яка утворилась від злиття, може зрости, бо в обігу на ринку буде більше акцій компанії. Навіть якщо у перші роки злиття компаній дає певний ефект подрібнення акцій та доходів на акцію, ця проблема зникне, щойно фірма зможе виявити здатність забезпечити стійкий розвиток свого потенціалу на перспективу.

У ЩО ОБХОДИТЬСЯ ЗЛИТТЯ КОМПАНІЙ

Коли постає питання, зливатися з іншою фірмою чи ні, можна зосередити увагу лише на балансі, проте слід також зважити й те, як це вплине на менеджмент компанії. Зрештою, успіхи компанії найбільше залежать від менеджменту.

Якщо менеджери обох компаній не зможуть працювати у злагоді, є небезпека втратити кращих управлінців. Проблеми загострюються

307

тоді, коли менеджери компанії, яка придбала іншу, беруться керувати або повчати менеджерів компанії, яку було придбано. Це дуже складне питання менеджменту, яке не можна викласти у кількох абзацах, і його слід враховувати, коли розглядається можливість поєднання балансів компаній.

МЕТОДИ ПРИДБАННЯ КОМПАНІЙ

Придбання компанії пов'язане з оцінкою таких 5 головних показників: доходи на акцію, ринкова ціна акцій, операційний та фінансовий ризик. Мета — оцінити ризик, пов'язаний із злиттям компаній, аби визначити, яку ставку дисконта встановлювати майбутнім доходам компанії. Крім того, дехто намагається передбачити напямки змін цих показників у майбутньому та їх вплив на компанію після злиття.

Маючи необхідні дані про такі показники, компанія-покупець може вдатись до різних прийомів реалізації злиття компаній. Як тільки вартість операції буде підрахована, компанія-покупець може придбати іншу компанію, сплативши гроші; може скористатись методом оцінки доцільності інвестицій, аби впевнитись, що чиста теперішня вартість купівлі має позитивне значення. Згідно з угодою, компанія-покупець може також обміняти звичайні акції на акції іншої компанії. Така операція не обкладається податком. Деякі компанії-покупці використовують комбіновану форму платежу,яка може поєднувати в собі один із згаданих прийомів та певне фінансове заохочення, таке, як випуск привілейованих акцій або конвертовувавих цінних паперів. Менеджерів компанії, яку придбали, можна утримати, якщо запропонувати їм опціони. Про деякі підходи в реалізації злиття компаній ідеться далі.

ВИПЛАТА ГРОШИМА

За придбання компанії часом сплачують грошима. Особливо тоді, коли у компанії-покупця є значні ліквідні кошти, що не вкладені в іншу прибуткову справу. І навпаки, коли фірмам загрожує неплатоспроможність, вони швидше продадуть себе за ціну своїх активів, ніж підуть на втрати та складнощі, пов'язані з банкрутством. У такий спосіб вони можуть одержати кращу ціну, ніж ліквідаційна вартість їхніх активів.

ЯК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ МЕТОД ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ

ПРО ЗЛИТТЯ КОМПАНІЙ

Цей метод враховує вигоду та потенційні майбутні доходи, які можна одержати від фірми, яку купують. У такому випадку для визначення прибутковості від злиття компаній використовується звичайний метод, за яким вираховується теперішня вартість сподіваних доходів.