Конспект книги "Фінанси". Розділ 17. Злиття компаній, страница 10

5. Деякі компанії на продаж вимагають сплату конвертовуйаними цінними паперами як передумову злиття, бо акційники хочуть мати доход від цих паперів. Вони також хочуть мати право вибору вкладати гроші в акції об'єднаної компанії в майбутньому, якщо об'єднана компанія виявиться успішною.

6. Балансова вартість компанії, що припадає на звичайну акцію, стає особливо важливою тоді, коли вона перевищує ринкову ціну акції компанії, що продається. У такому випадку чиста вартість компанії яку купують, вища за її ринкову ціну. Придбання компанії за таку ціну — Це гарна покупка, бо її акції можна купити по ціні, нижчій за 'їх балансову вартість.

7. Показник З/К компанії на продаж може допомогти компанії-покупцю змінити структуру свого капіталу. Припустимо, що З/К компанії-покупця занадто високий за будь-якими стандартами. У такому випадку компанія може спробувати придбати компанію з низьким значенням показника З/К або зменшити З/К до прийнятнішого рівня.

8. Фірма-покупець може випустити конвертовувані цінні папери, варанти або опціони для того, щоб придбати акції'. Можна передбачити додаткові платежі, щоб дозволити менеджерам компанії, яку купують, брати участь у розподілі прибутків об'єднаної компанії.

9. Щоб не допустити злиття з недружньою компанією, компанія, яку намагаються купити, може звернутись до суду, щоб заблокувати пропозицію на злиття компаній. Вона може продати себе дружньому

321

партнеру. Вона також може підняти дивіденди, щоб її акційники не захотіли продавати свої акції.

10. Можливо, спочатку темпи приросту ДНА об'єднаної компанії будуть нижчі за темпи приросту до злиття. Об'єднаним компаніям потрібен час, щоб залагодити протиріччя. Може бути високою початкова сума, сплачена акційникам компанії, яку купили.

Злиття компаній може дати позитивний результат лише через довгий період часу. Злиття компаній заради короткострокової вигоди не призведе до досягнення найвищого достатку об'єднаної компанії.

11. Податки, які сплачуватиме об'єднана компанія, можуть бути знижені за рахунок того, що компанія, яку купили, мала прибутки, а компанія-покупець збитки, які можна врахувати, коли будуть обраховуватись податки.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. $10000 х 5,019 = $50190

ЧТВ - $50190 - $80000 - -$29810

3 вищенаведених розрахунків випливає, що злиття компаній невиправдане, бо значення ЧТВ негативне.

2. Коефіцієнт обміну  ==0,67

Це означає, що компанія-покупець дасть 0,67 акції за кожну акцію

компанії, яку вона купує.

3.

а) 1,75 х 100000 = 175000. 175000 акцій компанії-покупця буде випущено для акційників компанії, яку купують.

б) 175000 х $60 - $10050000. Це сума, яка сплачується за компанію.

4.

            Фірма А         Фірма Б          Об'єднана компанія А+Б    

Доходи в розпорядженні звичайних акційників   $200000          $100000          $300000           

Кількість випущених акцій 100000            50000             

ДНА    $2,00   $2,00              

Коефіцієнт обміну в разі злиття    

а)         1 акція А за2Б                                   $2,40*

б)         1 акція А за 5Б                                  $2,73**          

11 Фінанси

322

* Кількість випущених акцій після злиття становитиме 125000.

**Клькість випущених акцій після злиття становитиме 110000.

5. Купівельна ціна перевищує власний капітал фірми Б, а тому утворюється гудвіл на суму $250000. Баланс злитої компанії матиме такий вигляд:

Баланс (у тис. дол.) 

            Фірма А         Фірма Б          Об'єднані А+Б          

Поточні, активи        850      975      1825   

Фіксовані активи      1500    1200    2700   

Гудвіл                         250     

Всього активів           2350    2175    4775   

Заборгованість          1000    800      1800   

Власного капіталу    1350    1375    2975   

Всього пасивів та власного капіталу          2550    2175    4775* 

*Разом з гудвілом $250000.

У звіті про доходи буде показане списання гудвілу на суму $10000 протягом наступних 25 років.