Конспект книги "Фінанси". Розділ 17. Злиття компаній, страница 6

313

за методу поєднання інтересів. Та коли ціна перевищує вищезгадану різницю купленої компанії, вважається, що компанія-покупець платить надвишок за певний актив, що називається гудвіл. Тому в об'єднаному балансі до активів та власного акційного капіталу додасться додаткова сума, щоб врахувати гудвіл. Якщо припустити, що гудвіл дорівнює додатковим $10000 ($60000 - $50000), тоді, як показано в 4-й колонці таблиці 17-2, загальна сума активів зростає на $10000.

Таблиця 17-2. Баланс за методами поєднання інтересів та купівлі-придбання

(В тис. дол.)  

            Фірма А (1)    Фірма Б (2)    Об'єднана компанія 

                                    Метод поєднання інтересів А+Б (3)           Метод купіалі-придбання А+Б (4)  

Поточні активи         100      50        150      150     

Фіксовані активи      100      60        160      160     

Гудвіл 0          0          0          10       

Всього активів           200      110      310      320     

Заборгованість          80        30        110      110     

Звичайні акції           150      50        200      210*   

Всього боргових за-бов'язань та чистого капіталу           230      80        310      320     

*) Цифра 210 включає гудвіл 10.

Коли в балансі з'являється гудвіл, слід коригувати доход. Гудвіл списується за рахунок зменшення доходу шляхом амортизування протягом періоду, що не повинен перевищувати 40 років. А тому, за всіх інших чинників однакових, метод купівлі-придбання може зменшити

доходи через гудвіл.

Це спрощене пояснення прийомів бухгалтерського обліку, що використовуються компанією-покупцем для поєднання балансів злитих фірм.

ПЕРЕГОВОРИ ПРО УГОДУ

Якщо переговори проходять по-дружньому, то неважко досягти взаємовигідних умов. Такі переговори проводять безпосередньо управлінці обох компаній.

314

За дружнього об'єднання з компаніею, яку купують, погоджується коефіцієнт обміну та запровадження певних змін фінансової політики після злиття. Коли обидві сторони дійшли згоди, вони повідомляють умови угоди акційникам і просять їнього схвалення.

Часом компанія, яку купують, відчуває, що злиття буде не на краще для u менеджерів та акційників, тож переговори можуть урватися. Так може статись і тоді, коли компанія-покупець намагається чинити сильний тиск та виставляти багато умов компанії, яку купує. Буває й так, що менеджери компанії на продаж побоюються втратити роботу і починають боротись, аби лишитися незалежними. У такому випадку компанія звертається по допомогу до своїх акційників або шукає кращого партнера.

Якщо переговори про злиття компаній не задовольняють обидві сторони, такі переговори припиняються або ж компанія-покупець звертається безпосередньо до акційників компанії, яку хоче купити, з пропозицією придбати акції. Це робиться для того, щоб придбати контрольний пакет акцій. Аби така пропозиція була прийнятною, пропонують купити акції компанії за вищу ціну, ніж та, що склалася на ринку. Про цю пропозицію акційників інформують безпосередньо листами або через об'яви в газетах. Коли таке стаеться, ринкова ціна акцій компанії, яку хочуть купити, як правило, піднімається до запропонованих нових цін. Якщо акційники компанії, яку хочуть купити, продовжують вагатися, запропоновану ціну можна підвищити. А якщо значна кількість акцій компанії, яку намагаються купити, в руках фінансових компаній, вони можуть запропонувати фірмі-покупцю викупити акції на вигідних умовах, тобто фірма-покупець одержує своє, а продавець акцій — чималий прибуток.

Якщо компанія, яку намагаються купити, відчуває, що запропоновані умови незадовільні, вона може спробувати підвищити дивіденди або ж звернутись до суду, щоб припинити спроби іншої компанії купити її. Так чи інакше, пропозиція про придбання, адресована безпосередньо акційникам, не потребує погодження з боку керівництва компанії, яку намагаються придбати. Аби уникнути деяких зловживань, закон вимагає, щоб компанія-покупець наперед повідомляла компанію, яку хочуть купити, та Комісію з цінних паперів і бірж про те, що є наміри звернутись безпосередньо до акційників з пропозицією про придбання. Отримавши таке повідомлення, компанії звертаються до суду, аби заблокувати пропозиції. Це робиться з надією на те, що витрати на ведення справи в суді будутьзначними і компанія-покупець не захоче її продовжувати.