Конспект книги "Фінанси". Розділ 17. Злиття компаній, страница 9

7. Яку роль відіграє показник З/К для компанії-покупця, холи вона шукає можливого кандидата на злиття?

8. Окрім сплати грошей та обміну звичайних акцій, яхі методи обміну можна використати, щоб довести до кінця злиття компаній? Чому ці методи привабливі для менеджерів та акційників.

9. Назвіть кілька прийомів, з допомогою яких компанія, яху купу-ють, може спробувати розладнати намір недружньої компанії придбати її.

10. На що можуть сподіватися сторони за короткий період після злиття?

11. Яху вигоду може мати хомпанія зі збитками, що враховуються при оподаткуванні, придбавши іншу компанію?

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Балансова вартість (фірми)

Коефіцієнт обміну в разі злиття хомпаній

Додаткові платежі

Метод поєднання інтер'єрів

Ефект економії від зростання обсягів виробництва

Метод купівлі-придбання

Синергізм

Гудвіл

Зростання обсягів виробвицтва

Збитки, які в майбутньому враховуються при оподаткуванні

Злиття

Пропозиція об'єднати хомпанії

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Якщо сподіваний грошовий потіх хомпанії на продаж становить $10000 протягом наступних 10 років, а необхідна ставка доходу, яку використовує компанія-покупець, 15%, чи вигідно компанії-покупцеві придбати таку хомпанію, яхщо її купівельна ціна становить $80000?

2. Яхщо ДНА хомпанії-похупця становить $3 на акцію, а хомпанії, що продасться, $2, вирахуйте коефіцієнт обміну в разі злиття цих хомпаній та розкажіть, що він означає.

319

3. Компанія-покупець погодилась обміняти 100000 своїх акцій на акції компанії,яку купує, за коефіцієнтом 1,75.

а) Скільки акцій віддасть компанія-покупець в обмін на акції компанії, яку купують?

б) Яка буде загальна сума угоди, якщо ціна акції компанії-покупця становить $607

4. Фірма А купує фірму Б. Умови обміну такі: дві акції фірми Б за одну акцію фірми А. У вас є такі дані:

            Фірма А         Фірма Б         

Доходи в розпорядженні звичайних акційників   $200000          $100000         

Кількість випущених акцій 100000            50000 

а) Вирахуйте ДНА об'єднаної компанії.

б) Якби коефіцієнт обміну був 5 до 1, що являв би собою ДНА об'єднаної компанії?

5. Фірма А купує фірму Б за $1600000 готівкою. Маючи баланси обох фірм до злиття, вкажіть, як виглядатиме баланс об'єднаної компанії і що з'явиться у звіті про доходи.

Баланс (у тис.дол.)  

            Фірма А         Фірма Б         

Поточні активи         850      975     

Фіксовані активи      1500    1200   

Всього активів           2350    2175   

Заборгованість          1000    800     

Власнийкапітал        1350    1350   

Всього пасивів та власного капіталу          2350    2150   

Припустіть, що гудвіл амортизується за 25 років.

ВІДПОВІДІ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. Компанії зливаються в основному для того, щоб:

а) досягти ефекту синергізму;

б) заощадити податки;

в) зменшити загальний ризик для своєї фірми;

г) поліпшити структуру капіталу фірми;

320

д) придбати талановитих менеджерів.

2. Синергізм, крім усього, має відношення до ефекту економії від зростання обсягів виробництва після злиття компаній. Ефект синер-гізму в результаті злиття може призвести до зниження собівартості одиниці продукції, усунення дублювання операцій (наприклад, об'єднання двох відділів обліку та комп'ютерної техніки), усунення зайвих робочих місць.

3. Коли фірму купують за гроші, фірма-покупець, як правило, аналізує балансову вартість у порівнянні з ринковою ціною та теперішню вартість грошових потоків компанії, яку купують, у порівнянні з витратами на придбання компанії.

4. Коефіцієнт обміну служить відправною точкою для переговорів. Остаточні умови залежать від того, наскільки сильні позиції фірм на переговорах. При бажанні об'єднатися компанія, яку купують, погодиться на нижчий коефіцієнт обміну. Багато залежить від ринкових умов, величин співвідношення цін акцій та ДНА обох компаній, порівняння темпів йс росту та порівняння цін їхніх акцій.