Конспект книги "Фінанси". Розділ 17. Злиття компаній, страница 5

Балансова вартість — це інший фактор, який треба розглядати. Балансова вартість компанії, що припадає на кожну звичайну акцію, вираховується шляхом ділення загальної суми активів (за мінусом суми боргових зобов'язань та привілейованих акцій) на кількість випущених акцій фірми. Цей показник важить під час переговорів, коли балансова вартість, що припадає на звичайну акцію, вища за ціну котировки акції. Іншими словами, якщо ринкова ціна акції компанії, яку купують, становить $50, а її балансова вартість становить $60, то це означає, що компанія-покупець може вигідно купити акції цієї компанії. Допоки балансова вартість перевищуватиме ринкову ціну, придбання компанії буде привабливим для компанії-покупця.

Ще один фактор, який розглядається під час злиття компаній, — це поточні активи компанії, яку купують. .Цей показник ліквідності може допомогти визначити позиції обох фірм на переговорах. Компанія, яку купують, маючи неабиякий робочий капітал, може істотно покращити ліквідність компанії, яка В купує. Наприклад, цінні папери, що швидко реалізуються, можуть бути важливим джерелом коштів для фірми-покупця, & можна використати для зменшення заборгованості.

У процесі злиття компанія-покупець не може не зважати на свої витрати. Крім витрат на пошук потрібної фірми, сплачується гонорар за юридичні послуги, що визначають можливість застосування до компанії' пунктів антитрестівського законодавства, а також покриваються витрати на ведення справи в суді на випадок незгоди акційників компанії, яку намагаються купити. Замість самій вести прямі переговори, фірма часто вдасться до послуг інвестиційного банкіра, який веде пошук, переговори, сам завершує всю справу. Звісно, с витрати на оформлення паперів, на випуск нових акцій та їх реєстрацію на ім'я нових акційників та інші фінансові питання. У сторін, що починають переговори, мають бути серйозні наміри, інакше вони марно втратять час і гроші.

312

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Остаточні умови або угода про злиття компаній залежатиме від позицій кожного учасника переговорів. Точка відліку для визначення суми, на якій можна зупинитись, залежить від вибору форми платежу. Як правило, сплата грошима пов 'язана із застосуванням методів оцінки доцільності інвестицій для визначення теперішньої вартості сподіваних доходів від компанії, яку купують, протягом визначеної кількості років. Очевидно, що коли теперішня вартість перевищує суму, яка сплачується грошима, то злиття можливе. Обмін звичайних акцій це ще один метод, який використовується для злиття компаній. У цьому випадку дві компанії, що об 'єднуються, порівнюють доходи на акцію, аби вирахувати коефіцієнт обміну, який вказує, скільки акцій одержать акційники компанії, яку продають, в обмін за свої власні акції. Коли показники співвідношення ціни акцій до ДНА у компаній, що зливаються, дуже відмінні, то коефіцієнт обміну можна обраховувати з допомогою порівняння цін акцій компаній. За будь-яких умов злиття компанія-покупець, як правило, сплачує премію понад існуючу вартість компанії на продаж, щоб заохотити їі акційників поступитися своїми акціями. Проте привабливі умови не завжди означають, що компанія, яку хочуть купити, бажає злитися. Слід ще визначити, чи сумісні ці дві компанії, чи можуть управлінці цих компаній працювати разом і чи може компанія-покупець гарантувати менеджерам компанії, яку купують, що їм не загрожує небезпека після злиття компаній.

БУХГАЛТЕРСЬКІ АСПЕКТИ ЗЛИТТЯ КОМПАНІЙ

Існують два основні методи, які враховують різні аспекти бухгалтерського обліку, пов'язанного із злиттям компаній:

1. Метод поєднання інтересів;

2. Метод купівлі-придбання.

Метод поєднання інтересів використовується тоді, коли обмінюються акції на безподатковій основі. Бухгалтерський підхід полягає у простому поєднанні величин у балансах обох компаній.

Наприклад, фірма А купує фірму Б. Баланс об'єднаної компанії показано в таблиці 17-2. Суми загальних активів та заборгованості після злиття дивіться у колонці 3.

За прямої купівлі бухгалтери використовують метод купівлі-придбання. Якщо купівельна ціна дорівнює активам компанії, що продається, мінус боргові зобов'язання, об'єднаний баланс буде такий, як