Конспект книги "Фінанси". Розділ 17. Злиття компаній, страница 3

Рішення про те, сплачувати за іншу фірму грошима чи ні, має заховувати аналіз оптимальних витрат, пов'язаних з інвестиціями в

308

альтернативні проекти. Підрахунки з допомогою звичайної методики оцінки доцільності інвестицій дадуть змогу фірмі визначити, варто чи ні купувати певну компанію за гроші.

Приклад: Теперішня вартість та сплата за компанію грошима.

Ось простий випадок з компанією, яка розглядає можливість купити іншу компанію за гроші. Першим у рішенні про те, купувати компанію чи ні, має бути підрахування ставок доходу, які може одержати компанія, коли вона вкладе гроші в альтернативні проекти або цінні папери. Припустімо, що така необхідна ставка доходу, яка тепер стає ставкою дисконта, дорівнює 12%. Далі слід спланувати грошовий потік або майбутні доходи, які одержуватиме куплена компанія протягом певного періоду часу. І, нарешті, підрахувати теперішню вартість цих майбутніх доходів та порівняти її з ціною компанії, яку купують.

Припустимо, що за компанію згідно з оцінкою треба заплатити $3000000. Для спрощення припускаємо, що майбутні доходи щорічно протягом п'яти років становитимуть $100000. За звичайною процедурою оцінки доцільності інвестицій слід зробити такі підрахунки:

Роки    Грошовий потік        PVIAF за 12%            Теперішня вартість  

1-5       $100000          3,605   $3605000       

ЧТВ - $3605000 — $3000000 - $605000.

Результати підрахунків показують, що злиття компаній прибуткове, бо доходи від придбання компанії становитимуть понад 12%, тобто більше, ніж фірма могла б одержати за рахунок інвестицій в інші проекти або цінні папери.

ПЛАТІЖ ШЛЯХОМ ОБМІНУ АКЦІЙ

Коли злиття компаній пов'язане з обміном акцій, головне завдання вирахувати коефіцієнт обміну. Іншими словами, скільки акцій компанія-покупець згодна дати компанії, яку купують, щоб її акційниками погодились обміняти свої акції? Під час торгу компанія-покупець намагається обійтися мінімальною кількістю своїх акцій, а компанія, яку купують, намагається одержати якомога більше акцій від компанії-покупця. Це питання, як правило, вирішується шляхом переговорів, де компанія, у якої більше бажання злитись, поступається.

ОЦІНКА З ДОПОМОГОЮ ДНА

Для обміну акцій треба погодити коефіцієнт обміну. ДНА — це стандартна мірка, яка здебільшого використовується для оцінки початкового коефіцієнта обміну в разі злиття компаній.

Коефіцієнт   =           ДНА компанії, яку купують           

обміну            ДНА компанії - покупця     

Припустимо, ДНА компанії,яку купують, $3,95, а ДНА компанії-покупця $5,25. Отже, коефіцієнт обміну 0,752 ($3,95: $5,25). Це означає,

309

що 0,752 кожної акції компанії-покупця буде обміняно на 1 акцію компанії, яку купують. Це дає змогу лишати незмінними доходи, що припадають на акції акційників кожної компанії: $5,25 (1 х $5,25) для компанії-покупця та $3,95 (0,752 х $5,25) для компанії, яку купують.

Коефіцієнт обміну можна також підрахувати на основі майбутніх сподіваних доходів. Зрозуміла річ, коли доходи компанії, яку купують, ростуть швидше за доходи компанії-покупця, то коефіцієнт обміну, підрахований у такий спосіб, буде на користь компанії, яку купують.

Приклад: Оцінка з допомогою ДНА.

Завдання: Припустимо, що під час переговорів позиція компанії, яку купують, виявилась дуже міцна. Замість погодження на коефіцієнт обміну 0,752 вдалося виторгувати обмін за коефіцієнтом 0,9.

Рішення: Обидві компанії випустили по 100000 акцій. Визначимо вартість акцій об'єднаної компанії. ДНА щойно об'єднаної компанії вираховується швидко:

Компанія        Число акцій   ДНА    Всього доходів         

Компанія, яку купують        100000            $3,95   $395000         

Компанія-покупець  100000            $5,25   $525000         

                                    $920000         

Кількість випущених акцій після злиття дорівнювала б 190000 (100000 х 0,9 + 100000), а ДНА об'єднаної компанії становив $4,84 ($920000:190000).