Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 3

Для того щоб переглядати повністю бланк запиту й всі вихідні таблиці, використовують лінійки прокручування.

В області панелей інструментів Access відображається панель інструментів Конструктор запитів (Queries Design). Ця панель представлена на мал. 1.6, а в табл. 1.1 наведений опис кнопок цієї панелі інструментів і відповідні їм команди меню.

Рис. 1.5. Запит "Співробітники Запит" у режимі Конструктора запитів

Рис. 1.6. Панель інструментів Конструктор запитів

Таблиця 1.1. Опис кнопок на панелі інструментів Конструктор запитів

Кнопка

Опис

Команда меню

Вид (View)

Відображення запиту в різних режимах. Щоб змінити режим відображення запиту, натисніть стрілку праворуч від кнопки й у списку, що з'явився, виділите потрібний елемент. Якщо просто нажати цю кнопку, запит буде відображений у режимі Таблиці

Вид, Режим таблиці

(View, Datasheet View)

Зберегти (Save)

Збереження активного запиту

Файл, Зберегти

(File, Save)

Печатка (Print)

Печатка результатів запиту без відкриття діалогового вікна Печатка

Немає вЬ

Попередній перегляд

(Print Preview)

Попередній перегляд запиту перед печаткою

Файл, Попередній перегляд

(File, Print Preview)

Орфографія

(Spelling)

Перевірка орфографії в текстових полях запиту

Сервіс, Орфографія

(Tools, Spelling)

Кнопка

Опис

Команда меню

Вирізати (Cut)

Видалення виділених об'єктів із запиту в буфер обміну Windows

Виправлення, Вирізати

(Edit, Cut)

Копіювати (Сміттю)

Копіювання виділених об'єктів запиту в буфер обміну

Виправлення, Копіювати

(Edit, Copy)

Вставити (Paste)

Вставка вмісту буфера обміну в запит

Виправлення, Вставити

(Edit, Paste)

Формат за зразком

(Format Painter)

Копіювання параметрів форматування з одного виділеного об'єкта в іншій такого ж типу

Немає

Скасувати (Undo)

Скасування останньої зміни запиту

Виправлення, Скасувати

(Edit, Undo)

Тип запиту (Query Турі)

Зміна типу запиту. Для зміни типу запиту клацніть по стрілці праворуч від кнопки й виберіть зі списку потрібний тип запиту

Запит, Вибірка

(Query, Select Query)

Запуск (Run)

Виконання запиту

Запит, Запуск

(Query, Run)

Відобразити таблицю (Show Table)

Виводиться діалогове вікно Додавання таблиці (Show Table)

Запит, Додати таблицю (Query, Show Table)

Групові операції (Totals)

Угруповання записів у запиті й розрахунок підсумкових значень

Вид, Групові операції (View, Totals)

Набір значень

(Top Values)

Відобразити тільки перші записи запиту. Кількість відображуваних записів вказується в поле уведення або в штуках, або у відсотках

Немає

Властивості

(Properties)

Відкриття вікон властивостей виділених об'єктів: запиту або поля запиту

Вид, Властивості

(View, Properties)

Построитель (Build)

Виклик построителя для створення вираження. Кнопка доступна тільки тоді, коли активізоване властивість запиту або поля запиту, що допускає уведення вираження, наприклад Умова відбору (Criteria)

Немає

Вікно бази даних

(Database Window)

Відображення вікна бази даних

Вікно, 1 (Window, 1)

Новий об'єкт

(New Object)

Створення нового об'єкта бази даних. Щоб вибрати тип створюваного об'єкта, натисніть стрілку праворуч від кнопки

Немає

Довідка по Microsoft Access

(Microsoft Access Help)

Виклик помічника й одержання довідки по Access 2002

Довідка, Довідка по Microsoft Access

(Help, Microsoft Access Help)