Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 22

Ще раз оборотний увага, що опис всіх функцій (а їх більше 100) з докладними прикладами виходить за рамки цієї книги, тим більше що довідкова система Access і VBA пропонує розгорнутий виклад використання кожної функції, супроводжуване прикладами. При необхідності застосування надалі викладі якої-небудь незнайомої функції ми будемо намагатися коротко описати її призначення й застосування.

Створення виражень за допомогою Построителя виражень

Уведення виражень можливе в. середовищу Access не тільки вручну, але й за допомогою зручного інструмента, називаного Построитель виражень (Expression Builder).

Построитель виражень (Expression Builder) викликається щораз, коли в поле властивості об'єкта Access, наприклад в осередку бланка Конструктора запитів, ви клацаєте кнопку Построителя (кнопка із трьома крапками) або натискаєте кнопку Побудувати (Build) на панелі інструментів.

Для демонстрації роботи Построителя виражень скористаємося демонстраційною базою "Борею" (Northwind). Після створення й перевірки запиту можна застосувати критерій відбору, щоб обмежити кількість записів у результуючій безлічі запиту:

  1. Виберіть запит "Рахунку" (Invoices) і, нажавши кнопку Конструктор панелі інструментів у вікні бази даних, перейдіть у режим Конструктора запиту.
  2. Помістите курсор на рядок Умова відбору (Criteria) поля, для якого ви хочете встановити критерій вибірки, скажемо, полючи "СтранаПолучателя" (Ship Country).
  3. Натисніть кнопку Построителя виражень Побудувати (Build) на панелі інструментів Access для висновку вікна Построитель виражень (Expression Builder). Інший спосіб — натисніть праву кнопку миші в рядку Умова відбору (Criteria) і виберіть із меню команду Побудувати (Build).
  4. У поле виражень угорі вікна Построителя виражень уведіть необхідне вираження. На мал. 1.46 показаний приклад вираження Like "Ф*", що працює в рядку Умова відбору (Criteria) поля "СтранаПолучателя" (Ship Country). Для прискорення уведення Like можна скористатися кнопкою Like під вікном уведення виражень.

Рис. 1.46. Діалогове вікно Построитель виражень

  1. Натисніть кнопку ОК для повернення в бланк запиту. У поле, де розташований курсор, Построитель виражень поміщає побудоване вираження (мал. 1.47).

Рис. 1.47. Бланк запиту з вираженням, створеним Построителем виражень

  1. Для відображення результатів виконаного запиту натисніть кнопку Запуск (Open) на панелі інструментів (мал. 1.48).
  2. При бажанні змінити умова відбору вернетеся до режиму Конструктора, виділите непотрібне вираження й зітріть його натисканням клавіші <Delete>.

Рис. 1.48. Запит, створений у результаті додавання умови відбору

  1. Повторите кроки з 2 по 7 для заповнення всіх умов відбору, які хочете спробувати. Якщо ви зробите помилку в синтаксисі виражень, Access сповістить про неї повідомленням про помилку. Смеліши експериментуйте!
  2. По завершенні експериментів збережете ваш запит з описовим ім'ям.

Як бачите, створення виражень є не таким вуж складною справою, особливо з таким помічником, як Построитель виражень.

Висновки

У даній главі ми розглянули, як можна створювати запити, які забезпечують вибірку даних з баз даних Access. Познайомилися із застосуванням Майстра запитів і Конструктора запитів при створенні й зміні запитів. Навчилися виконувати запити, виводити їх на печатку й передавати результати запитів в інші додатки, довідалися про правила створення виражень в Access. Для уведення виражень у запитах ми использовали'построитель виражень.